Изпълнението на стандартите за добро земеделско и екологично състояние, или т. нар. ДЗЕС, през първата година от новия програмен период се превърна в гореща тема и голям препъни-камък за много земеделски стопани. И то не само в България. Затова и голяма част от земеделската общност в Европа определя тези стандарти като обективно неизпълними на практика. Вече са факт и първите промени, които се готвят на европейско ниво по темата, като най-голяма трудност за стопаните предизвика изпълнението на ДЗЕС 6, 7 и 8.

Още по темата: Брюксел отстъпва: Предлагат се още изключения от ДЗЕС и защита на дребните фермери

“От 2023 г. тези стандарти станаха задължително базово условие за подпомагане на всички стопанства, което беше ново за фермерите. Това създаде особено затруднение на малките стопанства до 10 ха и за нас е голям успех, че ЕК прие възможността те да бъдат освободени от предварителната условност. Очакваме още през 2024 г. да се възползваме от възможността малките стопанства до 10 ха да не бъдат проверявани и да не бъдат санкционирани за неизпълнение на предварителните условия”, съобщи Аделина Стоянова, директор Дирекция “Директни плащания” в аграрното министерство.

ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, отделена за непроизводствени площи и характеристики

За ДЗЕС 8 вече е факт европейска дерогация, а на национално ниво са публикувани и Насоки за прилагането й.  

“Изискването е за оставяне на непроизводствени площи на стопанствата, които са с над 10 ха, в размер на най-малко 4%. През 2023 г се възползвахме от дерогация тези площи да бъдат засявани с култури по избор на стопаните с изключение на царевица, соя и дървета с кратък цикъл на ротация през 2024 г. Такава възможност има за площи с азотфиктиращи култури, които ще се считат като откосими култури за целите на изпълнението на стандарта. Освен това ще могат да се използват междинни култури, засети след основната култура”, коментира Стоянова. 

Това е дерогация, която се прилага за всички държави членки в ЕС. Тя обаче не отразява регионалните особености, като засушаване и високите температури в периодите, в които тази практика може да се изпълни. Все пак това е възможност, която регламентът предоставя и от която стопаните могат да се възползват. 

“Срокът, в който тези междинни култури трябва да бъдат задържани на полето, е от 1 септември до 1 ноември. Условието на дерогацията е и в двете практики да не се прилагат препарати за растителна защита”, съобщи още Аделина Стоянова. 

В рамките на процедурата за намаляване на административната тежест и за опростяване на правилата на Зелената сделка има три предложения на ЕК, свързани с тези три стандарта. 

“По отношение на ДЗЕС 8 възможностите, които предоставя проектът на регламент, е непроизводствените площи да бъдат заменени с нови екосхеми, насочени към създаване и поддържане на ландшафтна инфраструктура и поддържане на угари”, коментира директорът на Дирекция “Директни плащания” в МЗХ.

ДЗЕС 7: Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя или с изключение на култури под вода

След като при приемането на Стратегическите планове за управление на земеделието ЕК изключи диверсификацията от възможностите за прилагане на този стандарт, сега Комисията отстъпва крачка назад и дава възможност на държавите членки да прилагат или ротация на културите, или диверсификация. 

“За нас приложението на диверсификация на културите е работещ и полезен инструмент, тъй като ние имаме екосхема за разнообразяване на отглежданите култури, която надгражда критериите за диверсификация. Така че всички стопани, които ще заявят екосхема за разнообразяване на отглежданите култури, автоматично могат да отговорят на изискването на Стандарт 7 за сеитбооборота”, уточни Аделина Стоянова.

ДЗЕС 6: Минимална почвена покривка през периоди и на площи, които са най-чувствителни

ДЗЕС 6 е оценяван като най-проблемен по отношение на покривката, която фермерите трябва да осигурят в зимния и в летния чувствителен период и невъзможността за обработки.

“Земеделието не е „календарна" работа, тоест не можем строго по календар да извършваме или не определени дейности. След като много държави, включително и България реагирахме многократно срещу обективната невъзможност да изпълним целите на този стандарт, ЕК позволи на държавите да проявят гъвкавост, да преценят още веднъж почвено-климатичните си условия и да предложат гъвкаво прилагане на ДЗЕС 6, като запазят целите на стандарта както за равнинните райони, така и за планинските. Все още нямаме окончателно предложение, което да е изговорено със службите на ЕК относно прилагането на ДЗЕС 6”, каза още директорът на Дирекция “Директни плащания”.