Фермери с орязани субсидии все още чакат разглеждане на казусите им и решение на проблемите, свързани със Системата за мониторинг на площ. Ако не се намери решение, са наясно, че няма да имат плащания не само по базовото подпомагане на площ (ОПДУ), а и по другите схеми.

Земеделието в политическа прогноза: облачно с превалявания

Земеделците се чувстват онеправдани далеч не без причина. Откъде тръгва проблемът и защо се стигна до настоящата патова ситуация, споделя своя прочит пред Агри.БГ. Христо Бакалов, браншови представител за област Пловдив на Национална браншова камара „Плодове и зеленчуци”. Ето неговият хронологичен разказ за пробойните, които „обърнаха лодката” при новата Система за мониторинг:

„Ясно е, че се върви към автоматизация на данните и дигитализиране на всички процеси. В момента се тества мониторингът чрез сателитно заснемане. През 2023 г., преди кампанията за очертаване беше дадена голяма гласност на новостите, имаше разяснения, както и уверението, че при грешки, ще се даде толеранс, тъй като всичко е ново.

В „Наредба №105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол” беше направено едно допълнение в преходните и заключителни разпоредби, което бе обнародвано на 21.07.2023 г. Допълненията са на база европейски регламент, където изискванията са общи и се очаква всяка страна членка да ги напълни със съдържание.

Записано е, че 2023 – 2024 г. са преходни години за въвеждането на системата за мониторинг. Целта е да се тества и ако се докладват грешка, да може да се коригират. Явно ние имаме тук някаква фактическа грешка.

 

В Наредба №105 се посочва що е то обработваема земя и какво е земя с наличие на неподходящи за подпомагане площи (наводнени площи, храсти и горска растителност, опожарени площи и площи с постоянен характер). За първи път се появява формулировката „площи с постоянен характер”. Въпреки разяснителния процес в началото на кампанията, това понятие дойде на по-късен етап и никой не беше наясно какво се има предвид под него.

Впоследствие беше дадено право на бенефициентите, след като излезе мониторингът, да прегледат в СЕУ данните и да подадат възражения. Имаше инструкция, че ако площите са в зелено или в жълто, или има „неприложимо”, да не се подава възражение. И какво стана:

Много хора имаха „да” за „площи с постоянен характер”, най-често при проверка на картата се вижда петно от порядъка на 100 – 200 кв. м. Земеделците се подведоха, че тези малки площи от парцела ще бъдат изключени и няма да бъдат платени. Не очакваха, че ще им бъде спряно подпомагането за целия парцел. Объркването дойде и от това, че има площ с постоянен характер, на който е сложено „да”, но самият парцел свети в жълто или зелено – тоест е допустим.

Според мен трябваше да има едно изречение, което да засили вниманието на бенефициентите, че при едно „да” ще стане съответно това и това. Или пък да се смени цвета на парцела в червено. 

 

Затова голяма част от хората не са подали възражения, нито са оттеглили площите, а и понеже все още нямаме ясна формулировка какво стои зад „площи с постоянен характер”, имаме редица случаи, в които „площ с постоянен характер” е „открита” в парцел с угар, в черешова градина и т.н., в която няма нито сграда, нито нищо.

И така през декември фермерите изведнъж видяха, че ОПДУ не им е платено, на някои пък им падат цели блокове (блок на земеделско стопанство - БЗС) и стопанства. Не получиш ли ОДПУ обаче няма да получиш и обвързана, агроекологията.., всички субсидии падат.

Започна усилена комуникация по проблема между бенефициенти, браншови организации, ДФЗ, МЗХ. Изглежда ситуацията беше нова и неочаквана за всички. През януари бе даден шанс за възражения извън срока с уверението, че ще се преразгледат случаите. По време на протестите също имаше разговори, щеше да има работна група. 

Бенефициентите, които са възразили извън срока, сега обаче получават отговори да изчакат уведомителни писма и тогава чак да ги обжалват. Но те може да дойдат след месеци или година.

 

Явно е, че нарушението, ако въобще има такова, не е съизмеримо с наказанието и всеки ще жали в съда. Но този процес може да отнеме 2-3 години и ще е вече, може би, прекалено късно, за да се възобнови дейност, защото за някои тези субсидии са жизнено важни, за да продължи съществуването на стопанствата им. От друга страна, това са щети и за държавата, защо да се водят едни безсмислени дела, след като може да се намери решение. Разчитаме на диалог.”

Важно за потърпевшите е ситуацията със системата да не се повтори и потрети в следващите кампании, да не се хронифицира. Нищо не гарантира на фермерите, че ако в бъдеще вече жалят, ще има положителна развръзка, а няма пак да им отпаднат парцелите 

„Искаме да не се правят на парче нещата, като се работи само върху  тазгодишните казуси. Влизаме в нова стопанска година, пак ще има подобни проблеми, нужно е да се намери работещо генерално решение и както бяха така добри да разяснят екосхемите и прочее, да се разясни от експерти какво стои зад тази формулировка. 

Така, когато дойде време за очертаване, всеки бенефициент да е наясно за какво става дума и да си прецени сам дали да ги изключи тези площи. След това да се обясни как се формулира наказанието при грешки, защото сега то не е логично и справедливо”, призовава Христо Бакалов. 

Желанието на сектора е да се сформира работна група с участието на бранша, а междувременно по думите на браншовия представител броят на фермерите, съобщили, че имат същия проблем, расте.