Как се прави главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства?

Как се прави главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства?

Главният пролетен преглед се прави към края на март или началото на април в зависимост от състоянието на времето и климатичните условия на района.

Грижи за пчелите през октомври

Грижи за пчелите през октомври

Често още през октомври поради резки застудявания пчелите образуват зимни кълба не само нощем, а за по-продължителен период. Всичко това налага да направи необходимото за осигуряване живота

Същност на прополиса, лечебни свойства и приложение

Същност на прополиса, лечебни свойства и приложение

За какво го употребяват пчелите? Какво е лечебното му свойство и приложение? Отговаря ви дългогодишният пчелар Д-р Станчо Георгиев

Грижи за пчелите през август

Грижи за пчелите през август

През август основните растителни видове, които осигуряват пашата на пчелите в нашата страна, вече са прецъфтели. Само памукът, резенето, дребнолистните тютюни и някои блатни треви осигурява

Агресивност на пчелите

Агресивност на пчелите

Пчеларят трябва да спазва висока лична хигиена

Изисквания на пчелното семейство към температурата, влажността и въздуха в кошера

Изисквания на пчелното семейство към температурата, влажността и въздуха в кошера

Доброто познаване на условията, които пчелите поддържат в пчелното гнездо през различните сезони на годината, дава възможност на пчеларя активно да подпомага и в това отношение пчелните сем

Eстествено отглеждани пчелни майки - как да ги използваме рационално?

Eстествено отглеждани пчелни майки - как да ги използваме рационално?

Роенето е нежелателно и затова някои пчелари принуждават отделни неройливи високопродуктивни семейства да заложат роеви маточници.

Грижи за пчелите през пролетта

Грижи за пчелите през пролетта

Още през втората половина на зимата повечето от пчелните семейства се нуждаят от помощта на пчеларя. При нашите климатични условия през януари в семействата вече се явява пило.

Пчелното семейство – период на относителeн покой

Пчелното семейство – период на относителeн покой

През зимата пчелите са събрани на кълбо като взаимно се топлят

Календар на пчеларя за февруари

Календар на пчеларя за февруари

Пчеларите трябва да посещават по-често пчелина, особено в слънчево време

Работа на пчеларя през зимата

Работа на пчеларя през зимата

Поставените на открито пчелни семейства, които са запасени с достатъчно храна, преживяват и екстремно студени зимни периоди.

Аспергилозата - заразна болест на пчелите и пчелното пило

Аспергилозата - заразна болест на пчелите и пчелното пило

Аспергилозата е заразна болест на пчелите и пчелното пило, която се предизвиква от няколко вида плесени от род Аспергилус

Пчелни килийки - видове

Пчелни килийки - видове

При медоносните пчели в питите се различават три вида килийки

Състояние на пчелните семейства през юли

Състояние на пчелните семейства през юли

Пчелните семейства са в активно състояние, което им дава възможност пълноценно да използват наличната паша

Екологично пчеларство

Екологично пчеларство

Отглеждане на пчели без използване на лекарства