Развитие на медоносната пчела

Развитие на медоносната пчела

При развитието на медоносната пчела се различават два основни периода - на зародишното и на следзародишното развитие

Устройство и организация на пчелина

Устройство и организация на пчелина

При груповото разположение на кошерите много важни са изложението на пчелина и посоката на вятъра

Прополис - пчелен клей

Прополис - пчелен клей

Прополисът е пчелно лепило (пчелен клей), което пчелите получават от смолата, отделяна от пъпките и кората на дърветата (60%), пчелния восък (30%), етерични масла и цветен прашец.

Избор на място за пчелин

Избор на място за пчелин

Изборът на подходящо място за пчелин е от голямо значение за неговата доходност

Пчелни индивиди

Пчелни индивиди

Пчелни индивиди

Восъчен молец - интересни факти и начини за борба с восъчния молец

Восъчен молец - интересни факти и начини за борба с восъчния молец

Развитието на восъчния молец зависи не само от храната, но и от температурата на околната среда.

Грижи за пчелните семейства през зимата

Грижи за пчелните семейства през зимата

След зазимяването на пчелните семейства трябва да се осигури пълно спокойствие и да се оказва бърза помощ на нуждаещите се.

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Грижи за пчелите през ноември

Грижи за пчелите през ноември

През ноември пчелите в нашата страна обикновено са преминали в зимен покой. Само при по-продължителни топли есени, каквито има понякога, и покрай Черноморското крайбрежие пчелите летят и пр

Пчелите през ноември

Пчелите през ноември

През ноември по-голямата част от времето пчелите са на кълбо

Същност на прополиса, лечебни свойства и приложение

Същност на прополиса, лечебни свойства и приложение

За какво го употребяват пчелите? Какво е лечебното му свойство и приложение? Отговаря ви дългогодишният пчелар Д-р Станчо Георгиев

Агресивност на пчелите

Агресивност на пчелите

Пчеларят трябва да спазва висока лична хигиена

Изисквания на пчелното семейство към температурата, влажността и въздуха в кошера

Изисквания на пчелното семейство към температурата, влажността и въздуха в кошера

Доброто познаване на условията, които пчелите поддържат в пчелното гнездо през различните сезони на годината, дава възможност на пчеларя активно да подпомага и в това отношение пчелните семейства

Eстествено отглеждани пчелни майки - как да ги използваме рационално?

Eстествено отглеждани пчелни майки - как да ги използваме рационално?

Роенето е нежелателно и затова някои пчелари принуждават отделни неройливи високопродуктивни семейства да заложат роеви маточници.

Пчелното семейство – период на относителeн покой

Пчелното семейство – период на относителeн покой

През зимата пчелите са събрани на кълбо като взаимно се топлят

Календар на пчеларя за февруари

Календар на пчеларя за февруари

Пчеларите трябва да посещават по-често пчелина, особено в слънчево време

Аспергилозата - заразна болест на пчелите и пчелното пило

Аспергилозата - заразна болест на пчелите и пчелното пило

Аспергилозата е заразна болест на пчелите и пчелното пило, която се предизвиква от няколко вида плесени от род Аспергилус

Пчелни килийки - видове

Пчелни килийки - видове

При медоносните пчели в питите се различават три вида килийки

Състояние на пчелните семейства през юли

Състояние на пчелните семейства през юли

Пчелните семейства са в активно състояние, което им дава възможност пълноценно да използват наличната паша

Екологично пчеларство

Екологично пчеларство

Отглеждане на пчели без използване на лекарства

Грижи за пчелите през юни

Грижи за пчелите през юни

През юни, а и през другите месеци използването на ливадната, плевелната и горската паша (сечищата) от пчелите трябва да става съобразно с тяхната сила, за което пчеларят е нужно да е ориент

Грижи за пчелите през май

Грижи за пчелите през май

През месец май пчелните семейства, подпомагани за активно пролетно развитие, често изпадат в роево състояние. Това е състоянието, в което пчелните семейството се готви за размножаване.

Важно за пренасянето на кошерите от едно място на друго

Важно за пренасянето на кошерите от едно място на друго

Споделено от дългогодишния пчелар Д-р Станчо Георгиев

Хранило-поилки за пчели

Хранило-поилки за пчели

Водата в пчелина е предпоставка за доходно пчеларство