Избор на място за пчелин

Избор на място за пчелин

Изборът на подходящо място за пчелин е от голямо значение за неговата доходност

Пчелни индивиди

Пчелни индивиди

Пчелни индивиди

Восъчен молец - интересни факти и начини за борба с восъчния молец

Восъчен молец - интересни факти и начини за борба с восъчния молец

Развитието на восъчния молец зависи не само от храната, но и от температурата на околната среда.

Грижи за пчелните семейства през зимата

Грижи за пчелните семейства през зимата

След зазимяването на пчелните семейства трябва да се осигури пълно спокойствие и да се оказва бърза помощ на нуждаещите се.

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Грижи за пчелите през ноември

Грижи за пчелите през ноември

През ноември пчелите в нашата страна обикновено са преминали в зимен покой. Само при по-продължителни топли есени, каквито има понякога, и покрай Черноморското крайбрежие пчелите летят и пр

Пчелите през ноември

Пчелите през ноември

През ноември по-голямата част от времето пчелите са на кълбо

Как се прави главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства?

Как се прави главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства?

Главният пролетен преглед се прави към края на март или началото на април в зависимост от състоянието на времето и климатичните условия на района.

Грижи за пчелите през октомври

Грижи за пчелите през октомври

Често още през октомври поради резки застудявания пчелите образуват зимни кълба не само нощем, а за по-продължителен период. Всичко това налага да направи необходимото за осигуряване живота

Същност на прополиса, лечебни свойства и приложение

Същност на прополиса, лечебни свойства и приложение

За какво го употребяват пчелите? Какво е лечебното му свойство и приложение? Отговаря ви дългогодишният пчелар Д-р Станчо Георгиев

Грижи за пчелите през август

Грижи за пчелите през август

През август основните растителни видове, които осигуряват пашата на пчелите в нашата страна, вече са прецъфтели. Само памукът, резенето, дребнолистните тютюни и някои блатни треви осигурява

Агресивност на пчелите

Агресивност на пчелите

Пчеларят трябва да спазва висока лична хигиена

Изисквания на пчелното семейство към температурата, влажността и въздуха в кошера

Изисквания на пчелното семейство към температурата, влажността и въздуха в кошера

Доброто познаване на условията, които пчелите поддържат в пчелното гнездо през различните сезони на годината, дава възможност на пчеларя активно да подпомага и в това отношение пчелните семейства