Питите с мед трябва да се изваждат от магазините, корпусите или плодника, когато 2/3 от площите им са запечатани. Такъв мед е зрял и може да се центруфугира.Тази работа се извършва след обяд или привечер, за да не се пречи на пчелите през деня. Отстраняват се покривните материали, пчелите се подпушват, питите се изваждат една по една и пчелите по тях се измитат с четка или гъше перо. Извадените пити се нареждат в  празен магазин, корпус или преносимо сандъче и се отнасят в помещениет за центрофугиране. На мястото им се поставят резервни пити  или неизградени восъчни основи, ако преносът на нектар продължава.
Най-добре се центофугират питите веднага след изваждането им от кошеирите, защото медът е топъл, по-течен и лесно се изпръсква. Медът се разпечатва с пчеларска вилица или пчеларски нож, а най-лесно със специални, нагрети с пара или електричество ножове, но при положение  че питите са добре изградени, изцяло  и няма вдлъбнатини по тях. Внякои страни се използват машини за автоматично разпечатване на питите, без да се изваждат от магазините и корпусите. Преди поставянето на питите центрофугата се почистваи се измива много добре и се закрепва здраво за пода.
Под   крана и се поставя  двойна цедка, а под нея съд за меда. За да работи без сътресения, центрофугата трябва да е заредена симетрично и с еднакви по тежест пити. Пълните с мед и особено новоизградените плодникови и магазинни пити се центрофугират внимателно, за да не се късат. Изпръсканият и прецеден мед се излива в тенекии или други съдове, в които ще се съхранява. Освободените от меда пити - магазинни или плодникови - през време на главната паша  се връщат на пчелните семейства още през деня, а когато пашата значително намалява - само вечер. Когато медът се центрофугира към края на главната паша, магазинните и плодниковите пити се оставят за почистване от пчелите и след един-два дни се прибират в склада, като се вземат мерки за предпазването им от восъчни молци  и мишки.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как се прави главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства?

Пролетно подхранване със захарен сироп на пчелите

Как се образуват индувидуални отводки?

Как да бележим пчелните майки