През месец декември пчелните семейства са в пълен зимен покой. В семействата няма пило, пчелите са събрани в зимно кълбо и не се нуждаят от помощта на пчеларя. Необходимо е само пчеларя периодично да посещава пчелина, да оглежда разположението на кошерите и т.н. Когато паднат обилни снеговалежи и кошерите се затрупат , не е необходимо пчеларят да ги открива всеки ден, понеже няма опасност от задушаване на пчелите. Около стените на кошерите и снега се образува кухина, широка 6- см, която им осигурява достатъчно въздух. В същото време снегът служи като много добра защита от ниските температури и от ветровете.


При уплътняване на снежната покривка, ако тя не се разкъса на равнището на капака на кошера и не се образува връзка между кухината около кошера и на външния въздух, пчеларят трябва да направи отвор в снега пред предната страна на кошера с помощта на кол или дръжката на лопата. През този отвор външният въздух контактува с въздуха в кухнята около кошера и пчелите не се задушават. Когато започне да се топи снегът и да замръзва през нощта, кошерите трябва да бъдат почиствани. Получава се плътна ледена кора, под която е уплътнен и самият сняг, в резултат на което силно намалява проникването на въздух.. В кухината около кошер и в кошера се повишава влагата, която бързо довежда до влошаване на условията за зимуване на пчелите и това налага откриването на кошерите от снега.


Когато има навявания и образуването на преспи откъм предната страна на кошерите, снегът трябва да се почиства наскоро след навяването, защото входът се запушва, атмосферният въздух няма връзка с въздуха в кошера и пчелите могат да се задушат и загинат. Ако на входовете навее сняг дори и с малка дебелина, от топлината на въздуха в кошера той се разтопява леко, а пред нощта замръзва, поради което се образува ледена кора, която плътно запушва входа.


При продължително задържане на тази ледена кора може да се стигне до задушаване на пчелите. Ето защо в подобни случаи входовете трябва да се чистят редовно. Най-добре е отстраняването на ледената кора от входовете да става с нагорещено на огън метално парче. То стопява леда, без да дразни пчелите, не се използва остър нож или длето, защото чукането ще силно дразни пчелите. За да не се образува ледена кора, още при зазимяването на кошерите се наклоняват леко напред. Това позволява водата от разтопения сняг да изтича към прилетната дъска навън, с което се избягва плътното запушване на входа с ледена кора.


През втората половина на месец декември пчеларят трябва да извърши косвена проверка за състоянието на пчелните семейства чрез тяхното прослушване. Косвената проверка може да се направи като пчеларят доближава ухо до входа на кошера и почуква с ръка няколко пъти по стената, към която е изтеглено гнездото. Пчелите издават шум. В зависимост от състоянието на семейството шумовете са различни. По тях се заключава за зимуването им. При добра подготовка на семействата и извършеното правилно зазимяване, ненормално зимуване може да се получи при кристализирането на меда в гнездото, осиротяване станало при различни причини, физиологично изтощаване, заболяване, проникване на мишки в гнездото и др.


Пчелите издават специфични шумове, които трябва правилно да се долавят и да се разпознават от пчеларя. При ненормални шумове семейството трябва да се прегледа веднага да се вземат необходимите мерки, независимо че е през зимата. Фатално е да се направи проверката за състоянието на семейството при по-топло време. Семейството може да умре. Фатални са изчакванията и при шумовете за привършена храна в участъка на зимното кълбо. Храна може де се даде при нужда и при -30 гр.С, без да има простудяване. Пчеларят трябва не само да разпознава ненормалните от нормалните шумове на пчелите в зимното кълбо, но и да знае как да отстранява причините, нарушаващи нормалното зимуване. През този месец пчеларят не трябва грижите си за снабдяване с необходимият му инвентар за следващият сезон. През този сезон този инвентар трябва да бъде подготвен за използване.