DE MINIMIS 2015

DE MINIMIS 2015

ОТЧИТАНЕ НА ДНЕВНИЦИ ПО DE MINIMIS

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Значението на водата за пчелите

Значението на водата за пчелите

Значението на водата за пчелите

Развитие на медоносната пчела

Развитие на медоносната пчела

При развитието на медоносната пчела се различават два основни периода - на зародишното и на следзародишното развитие

Устройство и организация на пчелина

Устройство и организация на пчелина

При груповото разположение на кошерите много важни са изложението на пчелина и посоката на вятъра

Прополис - пчелен клей

Прополис - пчелен клей

Прополисът е пчелно лепило (пчелен клей), което пчелите получават от смолата, отделяна от пъпките и кората на дърветата (60%), пчелния восък (30%), етерични масла и цветен прашец.

Избор на място за пчелин

Избор на място за пчелин

Изборът на подходящо място за пчелин е от голямо значение за неговата доходност

Пчелни индивиди

Пчелни индивиди

Пчелни индивиди

 Восъчен молец - интересни факти и начини за борба с восъчния молец

Восъчен молец - интересни факти и начини за борба с восъчния молец

Развитието на восъчния молец зависи не само от храната, но и от температурата на околната среда. Резултатите от проведени изследвания са показали, че при най-благоприятна температура от 30

Грижи за пчелните семейства през зимата

Грижи за пчелните семейства през зимата

След зазимяването на пчелните семейства трябва да се осигури пълно спокойствие и да се оказва бърза помощ на нуждаещите се.

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Грижи за пчелите през ноември

Грижи за пчелите през ноември

През ноември пчелите в нашата страна обикновено са преминали в зимен покой. Само при по-продължителни топли есени, каквито има понякога, и покрай Черноморското крайбрежие пчелите летят и пр

Пчелите през ноември

Пчелите през ноември

През ноември по-голямата част от времето пчелите са на кълбо