Ограничаване на яйценосната дейност на пчелата майка

Ограничаване на яйценосната дейност на пчелата майка

Ограничаване на яйценосната дейност на пчелата майка

В пчелина през месец март

В пчелина през месец март

Ако пчелният мед в гнездото е по-малко от 5- 6 кг или семейството е останало без мед се придават пити с качествен запечатан мед или питки кърмово тесто

Влага в пчелния кошер

Влага в пчелния кошер

Тя се получава при лошо вентилиране на въздуха и изтичане на вода в кошера през зимата

Пчели - смяна на майките без риск за приема им

Пчели - смяна на майките без риск за приема им

При тази технология на смяна не само се намалява рискът от налитане на майката в друго семейство, но се гарантира сигурен прием, защото майките са едри и с повече яйчеви търбички

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите

Използването на борови иглички при храненето повишава яйцеснасянето, стимулира растежа и развитието на семейството, повишава устойчивостта към инфекциозните заболявания аскосфероза и гнилец

Вредители на восъчните пити - восъчни молци

Вредители на восъчните пити - восъчни молци

Восъчните молци са широко разпространени в нашата страна и нанасят големи щети на пчеларството

Манова токсикоза при пчелите

Манова токсикоза при пчелите

Манова токсикоза при пчелите

Захарен сироп за попълване на хранителните запаси на пчелите

Захарен сироп за попълване на хранителните запаси на пчелите

Захарен сироп за попълване на хранителните запаси на пчелите

Уродства на пчелите

Уродства на пчелите

Уродства на пчелите

Храна и хранене на пчелите

Храна и хранене на пчелите

Медът и прашецът по своя химичен състав и биологични свойства са пълноценна храна не само за възрастните пчели, но и за техните личинки след тридневната им възраст

Зимно кълбо при пчелите

Зимно кълбо при пчелите

Зимно кълбо при пчелите

DE MINIMIS 2015

DE MINIMIS 2015

ОТЧИТАНЕ НА ДНЕВНИЦИ ПО DE MINIMIS

Значението на водата за пчелите

Значението на водата за пчелите

Значението на водата за пчелите

Развитие на медоносната пчела

Развитие на медоносната пчела

При развитието на медоносната пчела се различават два основни периода - на зародишното и на следзародишното развитие

Устройство и организация на пчелина

Устройство и организация на пчелина

При груповото разположение на кошерите много важни са изложението на пчелина и посоката на вятъра

Прополис - пчелен клей

Прополис - пчелен клей

Прополисът е пчелно лепило (пчелен клей), което пчелите получават от смолата, отделяна от пъпките и кората на дърветата (60%), пчелния восък (30%), етерични масла и цветен прашец.

Избор на място за пчелин

Избор на място за пчелин

Изборът на подходящо място за пчелин е от голямо значение за неговата доходност

Пчелни индивиди

Пчелни индивиди

Пчелни индивиди

Восъчен молец - интересни факти и начини за борба с восъчния молец

Восъчен молец - интересни факти и начини за борба с восъчния молец

Развитието на восъчния молец зависи не само от храната, но и от температурата на околната среда.

Грижи за пчелните семейства през зимата

Грижи за пчелните семейства през зимата

След зазимяването на пчелните семейства трябва да се осигури пълно спокойствие и да се оказва бърза помощ на нуждаещите се.

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Месечни пчеларски практики на пчелина през декември

Грижи за пчелите през ноември

Грижи за пчелите през ноември

През ноември пчелите в нашата страна обикновено са преминали в зимен покой. Само при по-продължителни топли есени, каквито има понякога, и покрай Черноморското крайбрежие пчелите летят и пр

Пчелите през ноември

Пчелите през ноември

През ноември по-голямата част от времето пчелите са на кълбо

Как се прави главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства?

Как се прави главен (основен) пролетен преглед на пчелните семейства?

Главният пролетен преглед се прави към края на март или началото на април в зависимост от състоянието на времето и климатичните условия на района.

Същност на прополиса, лечебни свойства и приложение

Същност на прополиса, лечебни свойства и приложение

За какво го употребяват пчелите? Какво е лечебното му свойство и приложение? Отговаря ви дългогодишният пчелар Д-р Станчо Георгиев