Пчели - смяна на майките без риск за приема им

Пчели - смяна на майките без риск за приема им

При тази технология на смяна не само се намалява рискът от налитане на майката в друго семейство, но се гарантира сигурен прием, защото майките са едри и с повече яйчеви търбички

Екологично пчеларство - отглеждане на пчели без използване на лекарства

Екологично пчеларство - отглеждане на пчели без използване на лекарства

За чисти пчелни продукти говорим, когато се спазват изискванията за екологична продукция по линия на трите направления: околна среда, селскостопанска дейност и работа на пчелина

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите

Използването на борови иглички при храненето повишава яйцеснасянето, стимулира растежа и развитието на семейството, повишава устойчивостта към инфекциозните заболявания аскосфероза и гнилец

Вредители на восъчните пити - восъчни молци

Вредители на восъчните пити - восъчни молци

Восъчните молци са широко разпространени в нашата страна и нанасят големи щети на пчеларството

Манова токсикоза при пчелите

Манова токсикоза при пчелите

Манова токсикоза при пчелите

Захарен сироп за попълване на хранителните запаси на пчелите

Захарен сироп за попълване на хранителните запаси на пчелите

Захарен сироп за попълване на хранителните запаси на пчелите

Уродства на пчелите

Уродства на пчелите

Уродства на пчелите

Храна и хранене на пчелите

Храна и хранене на пчелите

Медът и прашецът по своя химичен състав и биологични свойства са пълноценна храна не само за възрастните пчели, но и за техните личинки след тридневната им възраст

Зимно кълбо при пчелите

Зимно кълбо при пчелите

Зимно кълбо при пчелите

DE MINIMIS 2015

DE MINIMIS 2015

ОТЧИТАНЕ НА ДНЕВНИЦИ ПО DE MINIMIS

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Значението на водата за пчелите

Значението на водата за пчелите

Значението на водата за пчелите

Развитие на медоносната пчела

Развитие на медоносната пчела

При развитието на медоносната пчела се различават два основни периода - на зародишното и на следзародишното развитие

Устройство и организация на пчелина

Устройство и организация на пчелина

При груповото разположение на кошерите много важни са изложението на пчелина и посоката на вятъра

Прополис - пчелен клей

Прополис - пчелен клей

Прополисът е пчелно лепило (пчелен клей), което пчелите получават от смолата, отделяна от пъпките и кората на дърветата (60%), пчелния восък (30%), етерични масла и цветен прашец.