Съхраняване на пчелните продукти

Съхраняване на пчелните продукти

Разфасованият в затворени стъклени, пластмасови, емайлирани или дървени съдове мед се съхранява в сухи и чисти помещения при температура под 10°С.

Синдром на празния кошер

Синдром на празния кошер

От началото на 19-ти век, когато започва научно наблюдение и проучвания в областта на пчеларството, много европейски и североамерикански пчелари периодично се оплакват от драстични загуби на пчелни семейства, регистрирани след зимния период.

Грижи за пчелите през ноември

Грижи за пчелите през ноември

През месец ноември пчелите са преминали в зимен покой. Само при по-продължителни топли есени и по край Черноморието пчелите летят и през този месец през деня, а нощем поради ниските температури образуват зимно кълбо.

Зазимяването на пчелите през октомври

Зазимяването на пчелите през октомври

У нас климатичните условия са такива, че месец октомври е типичен преходен месец и пчелите преминават от активен към пасивен живот.

Имунната система на пчелите

Имунната система на пчелите

В основата на запазването на здравето на човека и на животните стои успешната борба с болестотворните микроби: гъби, бактерии, вируси и др. Засега тези процеси при насекомите са слабо изу

Какво значение има водата за пчелите?

Какво значение има водата за пчелите?

Наред с органичните храни - мед или захар и прашец - най-важната неорганична съставка от храната на пчелите е водата. Пчелното семейство намира вода не само в събираните и пренесени в кошер

Терморегулацията на пчелите

Терморегулацията на пчелите

Като всички насекоми, пчелите са с непостоянна температура. Телесната им температура варира в зависимост от околната температура. Пчелите-работнички започват да летят при 9 до 10°С.

Агрокалендар - пчелите през месец Август

Агрокалендар - пчелите през месец Август

Пчелите трябва да са в активно работно състояние, като постоянно донасят, преработват и консервират храна в гнездото или пък преразпределят наличните запаси от мед в гнездото. Само тогава те отделят млечице, с което хранят обилно майката и тя може

Защита на пчелите от мравки

Защита на пчелите от мравки

Мравките проникват понякога в пчелния кошер, за да се хранят с медовите запаси и пилото. Рязко обаче се стига до масирани нападения.

Отравяния на пчелите причинени от замърсяването на околната среда

Отравяния на пчелите причинени от замърсяването на околната среда

Промишленото отравяне на пчели се предизвиква от съединения на арсена и на флуора, които излизат от фабричните комини във вид на пепел или дим.

Какво е вароатоза при пчелите

Какво е вароатоза при пчелите

Паразитът е открит по медоносните пчели за първи път през шестдестете година на миналия век в Япония и южните части на Китай, през 1964 г.-в бившия СССР, от където чрез майки е пренесен и унас, през 1967-68 г. За 10-15 години след адаптирането си вър

Диагностициране на акара Вароа при пчелите

Диагностициране на акара Вароа при пчелите

Открива се най-често върху гърдите на пчелната майка или другите пчели и се храни с хранителната кашица, с която пчелите изхранват майката или младите ларви. Тя не е паразит, а е само сътрапезник.

Агрокалендар на пчеларя - месец юли

Агрокалендар на пчеларя - месец юли

През юли пчелните семейства са в активно състояние. Пчелите намират източници на нектар и прашец и продължават да водят активен живот. Периодът на естественото им размножаване за

Подвижно пчеларство през юни – избор на място и подготовка на кошерите

Подвижно пчеларство през юни – избор на място и подготовка на кошерите

През месец юни започва пашата от ливадите, плевелната растителност, липите, а във високите райони и от акацията...

Отглеждане на пчелни майки и създаване на рояк

Отглеждане на пчелни майки и създаване на рояк

През юни пчеларят трябва да отгледа необходимия му брой пчелни майки за смяна на старите и негодни в пчелина и ако не е успял през май – за образуване на новите семейства /рояците/ и за запасни майки.

Паша и грижи за пчелите през юни

Паша и грижи за пчелите през юни

През юни, а и през другите месеци използването на ливадната, плевелната и горска паша от пчелите трябва да става съобразно с тяхната сила...

Грижи за пчелите през май – Не допускайте семействата в роево състояние

Грижи за пчелите през май – Не допускайте семействата в роево състояние

През месец май развитието на пчелните семейства е активно, консумацията на храна е голяма. Ето защо след прецъфтяването на репкото и овощните градини...

Грижи за пчелите през май – Борба с роево състояние

Грижи за пчелите през май – Борба с роево състояние

Когато при 12-рамковия дадан-блатов кошер пилото вече обхваща 8-10 пити и три четвърти от него е запечатано, яйца почти няма, а пашата ще настъпи след 10-15 дни...

Грижи за пчелите през май – Използване на акациевата паша

Грижи за пчелите през май – Използване на акациевата паша

През май в по-голямата част от страната започва цъфтежът на акацията. Акациевата паша за много райони е една от главните паши. Тя е краткотрайна / 8-12 дни/...

Грижи за пчелите през май – Отрязване и стопяване на далаците

Грижи за пчелите през май – Отрязване и стопяване на далаците

Отрязването на запечатаните далаци с търтеево пило трябва да е съпроводено с тяхното незабавно стопяване, понеже те скоро започват да се вмирисват и да се покриват с плесен...

Грижи за пчелите през май – Създаване на нови семейства

Грижи за пчелите през май – Създаване на нови семейства

През май се получават и първите партиди пчелни майки - както от самосмяна, така и изкуствено отгледани. С тези майки след използването на акациевата паша

Грижи за пчелите през май – Болести и профилактика

Грижи за пчелите през май – Болести и профилактика

През май се започва и прафилактичните проверки за гнилецовите заболявания. През този месец се и центрофугира акациевият мед. При обилна беритба и недостиг на резервни магазини...

Грижи за пчелите през месец април - I част

Грижи за пчелите през месец април - I част

Месец април има решаващо значение за развитието на пчелните семейства. Макар че през април има захлаждания, пчелите вече са в активно състояние.

Грижи за пчелите през месец април - II част

Грижи за пчелите през месец април - II част

Цъфне ли джанката, то е започнало активизирането и развитието на семейството – разпечатванията на меда, подхранваниата със сироп, в гнезата трябва да се поставят площи за изграждане

Грижи за пчелите през месец април - III част

Грижи за пчелите през месец април - III част

Питите за изграждане трябва да бъдат монтирани много добре. Основните изисквания за това са: