Eстествено отглеждани пчелни майки - как да ги използваме рационално?

Eстествено отглеждани пчелни майки - как да ги използваме рационално?

Роенето е нежелателно и затова някои пчелари принуждават отделни неройливи високопродуктивни семейства да заложат роеви маточници.

Грижи за пчелите през пролетта

Грижи за пчелите през пролетта

Още през втората половина на зимата повечето от пчелните семейства се нуждаят от помощта на пчеларя. При нашите климатични условия през януари в семействата вече се явява пило.

Пчелното семейство – период на относителeн покой

Пчелното семейство – период на относителeн покой

През зимата пчелите са събрани на кълбо като взаимно се топлят

Календар на пчеларя за февруари

Календар на пчеларя за февруари

Пчеларите трябва да посещават по-често пчелина, особено в слънчево време

Работа на пчеларя през зимата

Работа на пчеларя през зимата

Поставените на открито пчелни семейства, които са запасени с достатъчно храна, преживяват и екстремно студени зимни периоди.

Аспергилозата - заразна болест на пчелите и пчелното пило

Аспергилозата - заразна болест на пчелите и пчелното пило

Аспергилозата е заразна болест на пчелите и пчелното пило, която се предизвиква от няколко вида плесени от род Аспергилус

Пчелни килийки - видове

Пчелни килийки - видове

При медоносните пчели в питите се различават три вида килийки

Състояние на пчелните семейства през юли

Състояние на пчелните семейства през юли

Пчелните семейства са в активно състояние, което им дава възможност пълноценно да използват наличната паша

Екологично пчеларство

Екологично пчеларство

Отглеждане на пчели без използване на лекарства

Грижи за пчелите през юни

Грижи за пчелите през юни

През юни, а и през другите месеци използването на ливадната, плевелната и горската паша (сечищата) от пчелите трябва да става съобразно с тяхната сила, за което пчеларят е нужно да е ориент

Грижи за пчелите през май

Грижи за пчелите през май

През месец май пчелните семейства, подпомагани за активно пролетно развитие, често изпадат в роево състояние. Това е състоянието, в което пчелните семейството се готви за размножаване.

Важно за пренасянето на кошерите от едно място на друго

Важно за пренасянето на кошерите от едно място на друго

Споделено от дългогодишния пчелар Д-р Станчо Георгиев

Хранило-поилки за пчели

Хранило-поилки за пчели

Водата в пчелина е предпоставка за доходно пчеларство

Грижи за пчелите през април

Грижи за пчелите през април

Април има решаващо значение за развитието на пчелните семейства. През месеца пчелите са вече в активно състояние.