Точната диагноза може да се постави само от прегледа в пчелина и след лабораторно изследване.

  Представляваразстройство на храносмилателния канал на пчелите.
  За проявяването на диарията имат голямо значение редица спомагащи външни и вътрешни условия, за които основна причина е неспазването от пчеларя на ДПчП.Тя представлява разстройство на храносмилателния канал на пчелите. Диарията е едно от често срещаните през втората половина на зимата или рано напролет болестни състояния на пчелните семейства. Тя е признак на някоиот незаразните - манова токсикоза - осиротяване и др.или заразните - хафниоза - нозематоза - амебоза и др.заболявания.
  Най-характерните и признаци са: подуване на коремчето на пчелите, неспокойното им държане  - отделят се от зимното кълбо, разпълзяват се по питите, а някои падат на дъното и излизат на входа на кошера, зацапване на питите и рамките и стените на кошерите и покривните материали  с кафяви диарични петна.
  При прослушване на пчелните семейства през зимата шумът е продължителен и недружен.
  Спомагащите външни и вътрешни условия са следните:зазимяване на пчелните семейства върху недоброкачествени хранителни запаси - манов мед и гроздов сок. Подмяна на хранителните запаси, безпокоене на зимуващите пчели, белтъчно недохранване - гладуване, сила на пчелното семейство, изправност на кошерите и стесняване на семействата.
  За да се предпазят пчелните семейства от незаразна диария  и  заразни болести по пчелите е необходимо още през втората половина на лятото и есента да се вземат следните профилактични мерки: в пчелините да се отглеждат само силни и здрави семейства, чрез възпроизводство на млади и неизтощени пчели, да се осигуряват пчелите с достатъчни по качество и количество хранителни запаси, да се създават всички необходими условия за спокойно зимуване на пчелните семейства.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Възможни причини за появата на „Синдром на празния кошер”

Кристализация на меда

Сетива при пчелите

Интересни факти за пчелите