Що е пчелно пило?

Пчелно пило е понятие, което включва всички стадии на развитие на пчелите: снесените яйца, ларвите и какавидите (без възрастните насекоми).

Колко време пчелното пило остава открито в килийките?

Откритото пчелно пило - това са всички яйца и ларви, които се намират на дъната на килийките, докато възрастните пчели ги запечатат с капачета от восък, обогатен с цветен прашец, В пилото килийките за майките остават открити 7-8 дни, за пчелите работнички - 8-9 дни, а за търтеите - 9-10 дни.

Как пчелите хранят пилото и как установяват коя ларва вече в нахранена?

В глътъчната жлеза на младата пчела, която се движи по питите, се образува пчелно млечице. При нея в процеса на продължителна еволюция се е развил наследствено придобит рефлекс да отдава млечице на младите ларви в килийките. (Наличността на млада ларва в килийката е сигнал, пробуждащ рефлекса за отдаване на храна.) Единствено в маточниците остава известно количество пчелно млечице. При ларвите на пчелите работнички и на търтеите на дъното на килийките има само толкова храна, колкото те могат да изконсумират до края на стадия на развитието си (т. нар. неизпъната ларва). Установено е, че при еднодневната ларва на всеки 10 мин. долитат 6 млади пчели, а при по-възрастните ларви - 8. При всяко посещение младите пчели добавят по малко храна в килийките. Така в резултат на тези чести долитания те почти равномерно снабдяват с храна всички ларви в пилото.

Какво означава вредно въздействие върху развитието на пилото?

Върху развитието на пилото неблагоприятно влияят различни заболявания, предизвикани от някои видове вируси, рикетсии, бактерии и низши гъби. При това тези микроорганизми, които предизвикват заболявания на пилото, не са опасни за възрастните пчели, а заболяванията на пчелите не се пренасят върху пилото. Изключение правят низшата гъба Aspergillus flavus, поразяваща не само пилото, но и възрастните пчели, а също рикетсиите и микробите, които предизвикват болестта септицемия.

Кога пчелите работнички унищожават пилото си?

Пчелите работнички унищожават пилото си, ако пчелното семейство гладува. Това се получава преди всичко през пролетните месеци, когато поради неблагоприятните климатични условия пчелите работнички не могат да излитат за паша или паша изобщо липсва. Друга причина може да бъде и жаждата в случай, когато пчелните семейства са затворени при превозването им на друго място. За да се запази в подобни случаи пилото, в ранна пролет пчелите се подхранват с разреден захарен сироп в съотношение 1:3 (1 кг захар на 3 л вода).

Кога и защо се получава гърбато пило?

Ако в килийките предназначени за оплодени яйца, майката или пчелата търтовка снесат неоплодени яйца, от тях се излюпват търтеи. За търтеите обаче тези килийки са къси и затова пчелите ги надстрояват. По този начин се получават пити със силно изпъкнали капачета на килийките - т. нар. гърбато пило. Ако причината за появата на гърбато пило са пчели търтовки, пчелното семейство трябва да се унищожи, а ако се дължи на възрастна майка, тя трябва да се смени с млада.

Има ли разлика в излизането на майката пчелата работничка и търтея от килийката?

За да излезе от запечатаната килийка, пчелата работничка прогризва пашкула и капачето и в средата, а майката и търтея - по периферията. Капачетата падат на дъното ма кошера и пчелите ги изнасят навън, В повечето случаи капачето на маточната килийка остава прикрепено към нея. При излизането си майката повдига капачето, но поради еластичността на материала, от който е направен, то понякога се връща в първоначалното си положение и килийката отново се затваря. Това създава впечатление, че килийката не е отпечатана и че в нея се намира майката. Този факт води до неправилния извoд, че пчелното семейство запечатва и маточните килийки, които вече са празни. В действителност пчелите никога не запечатват такива килийки.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Есенно подхранване на пчелните семейства

Болести на пилото при пчелните семейства

Грижи за пчелите през ноември

Грешки в отглеждането на пчелите през зимата