За нашите климатични условия януари е типичен зимен месец, температурите са относително ниски и за пчелните семейства този месец е период на пълен покой. През този месец жизнените функции в организма на отделните индивиди в пчелното семейство са сведени до възможния минимум. Образуването на зимното кълбо в гнездото позволява да се намалят окислителните процеси в тялото на пчелите в резултат на по-малкия приток на кислород от външния въздух. Колкото е по-добре стеснено е гнездото на семейството и по-плътна маса образуват пчелите в него, толкова по-добре протича зимуването.


Пчелите консумират по-малко храна, по-малко се изтощават физиологически и живеят по-дълго през пролетта. За доброто зимуване на пчелите в уплътнението зимно кълбо допринася твърде много и увеличената концентрация на въглероден двуокис, отделящ се при обменните процеси в организма на пчелите.

 


Пчелите могат да издържат на много висока концентрация на въглероден двуокис-до 300 пъти по-висока от съдържанието му в атмосферния въздух. Увеличаването на концентрацията на въглероден двуокис и намаленият достъп на кислород в зимното кълбо са предпоставките за намаляване на окислителните процеси в клетките и в целия организъм на пчелите, в резултат на което пчелните семейства презимуват по-добре. Това обаче не означава, че през зимния период пчелите нямат нужда от кислород. Той е необходим за дишането им, но поради това ме те са в неподвижно състояние, нуждата от него за протичането на обменните процеси в тялото им е многократно намалена, особено в периферната част на кълбото. Затова и входът на кошера силно се стеснява, без да се затваря на пълно.

 


В зимното кълбо пчелите поддържат оптимална температура за икономично зимуване. Докато майката не снесе яйца и пчелите не започнат да отглеждат пило, в зимното кълбо се подържа температура между 13 и 25-27 гр.С. При нашите климатични условия и при различните системи кошери до появата на пило пчелите регулират температура в границите от 12,8-27,2 гр.С. Ако температурата в него спадне до 14 гр.С, пчелите се активизират, поемат храна, раздвижват се и за около 60-90 минути я повишават до 25-27 гр.С в тази част на гнездото /центъра/. След това отново преминават в състояние на покой. За 17 и 25 часа тази температура отново се понижава в центъра до 14 гр.С, а в повърхностния слой на кълбото до 12,8 гр.С. Тогава центъра на кълбото се активизира и температурата се повишава.

 


Колкото са повече пчелите, които образуват зимното кълбо, и по-добре стеснено е самото гнездо, толкова по-дълго време се задържа топлината в него, а интервалите между активизирането на пчелите в центъра му са по-дълги. Това е причината слабите семейства и семействата с разширени гнезда да зимуват лошо-много по-често се налага центърът на кълбото да повишава температурата поради по слабото й задържане от неговия повърхностен слой. При образуването на зимното кълбо е добре подготвено гнездо пчелите уплътняват напълно пространство, в което то е разположено. То влиза в празните килийки на питите и главите им се допират до средостението на килийките, а пространствата между питите междурамията, междините/ се изпълват с пчели. Образува се плътна маса от пчели с форма на елипса, което позволява описаното регулиране на температурата в кълбото. Когато хранителните запаси не са подредени правилно при зазимяването –в централната част от гнездото са оставени пити с изцяло запълнени с мед и прашец килийки, пчелите не образуват единно кълбо, тъй като не могат да влязат в килийките, а остават само в междурамъчното пространство. В такива случаи те или образуват кълбото странично от центъра на гнездото, ако има по.празни пити, или се прехвърлят на пити зад преградната дъска, ако са оставени.

 


При принудително зимуване на изцяло запълнени с мед пити пчелите не образуват едно зимно кълбо с един център за регулиране на температурата му, а няколко микрокълба на питите и всяко регулира температурата за себе си. Тези микрокълба се образуват на различни места в междурамията-пчелите освобождават килийките в определен участък от двете страни на питата, влизат в тях и този участък става център на микрокълбото, който регулира температурата само на това микрокълбо. Измерването на температурата с термометри в гнездата на така зазимени семейства показва, че всяко микрокълбо е независимо от останалите, т.е. има свой ритъм на повишаване на температурата. Този начин на зимуване влошава живота на пчелите.

 


Вместо да зимуват в едно голямо кълбо, пчелите зимуват в малки кълба, както зимуват слабите семейства. Ето защо пчелите само по принуда остават да зимуват върху пити с напълно заети килийки. Пчелите приспособили се към пълен зимен покой и неговото нарушаване вреди за доброто им презимуване. Затова през януари не е полезно да се дава на пчелите храна-кърмова маса, дори мед в пити или кристализирал, даден като питка над кълбото. Даването на храна през този месец може да навреди на пчелите в няколко направления. От пълен покой, те инстинктивно преминават в активно състояние-повишават температурата в кълбото, за да могат отделните пчели от неговата повърхност да се отделят и да стигнат до храната, да я разтворят и пренесат в течно състояние до килийките на питите. Тази дейност продължава повече от 10-15 дни, през което време пчелите са в повишена активност и консумират повече храна, за да отделят нужната за това топлина. Наред с това те трябва да преработват захарта в усвоима за тях форма-да превърнат сложните захари в прости, като отделят от жлезите си ензима инвертаза, което ги изтощава физиологически. Активизирането на пчелите и преработката на захарта довеждат до появата напило в семейството, а появи ли се пило, пчелите инстинктивно повишават температурата до 34,5-35 гр.С и я поддържат на това равнище през целия период на развитие на пчелата до нейното излюпване. Независимо от външната температура, която може да бъде и минус градуси, в участъка с пило в гнездото тя се поддържа на 35 гр.С. Продължителното поддържане на високата температура в гнездото за отглеждането на преждевременно предизвикано чрез дадената храна пило е причината за изтощаване на пчелите и за високата зимно-пролетна смъртност.

 


През януари и въобще през целия зимен период на пчелните семейства, останали без храна в централната част на гнездата, вместо твърда храна трябва да се дават пити с мед. За тази цел трябва да се преразпределят медовите запаси в гнездото чрез разместване на питите или чрез обръщането им. Ако в гнездото храната е привършена, което е недопустимо при нормална подготовка и зазимяване, в замяна на празните пити на пчелите трябва да се дават пити с мед от склада. Няма ли такива пити, на гладните пчелни семейства трябва да се даде от центрофугирания и вече кристализирал мед, завит в марля или друга рядка тъкан, под формата на питка над кълбото. При различните наблюдения е установено, че когато през зимата няма възможност да се даде на пчелите мед, по-добри резултати се получават, ако им се даде топъл захарен сироп /1,5 кг захар на 1 л вода/, който се налива в пита и тя се поставя да самото зимни кълбо, отколкото твърда храна над кълбото.

 


При давенето на пита със сироп пчелите бързо се активизират, повишават температурата в гнездото, разпускат кълбото, веднага разнасят сиропа по питите в центъра и на другия ден кълбото е отново образувано и пчелите са минали в зимен покой. За да презимуват добре пчелните семейства, трябва да бъдат добре подготвени и да се зазимят, че през целия зимен период да имат достатъчно храна в централната част на гнездото и да не се налага даването на допълнителна храна. Пчеларят трябва да посещава пчелина периодично, както след буря, за да се ориентира за състоянието на кошерите и при повреда да бъдат отстранени. Трябва да се извършва прослушване на кошерите, които го ориентират за състоянието им по косвен път- по издавания от пчелите шум.

 


Прослушването се извършва с тънък пластмасов маркуч, единият край на който се вкарва през входа под питите в гнездото, а другият се поставя в ухото. При нормално зимуване пчелите издават равномерен и тих, но постоянен шум. Когато при някое семейство се констатира ненормален шум, трябва да се разкрие причината. За целта трябва да се вземе проба от дъното на кошера. Пробата се взема през входа чрез подгънат като буква Г тел, с който се издърпват на прилетната дъска умрели пчели отпадъци от дъното и др.При наличие на мишка в гнездото в извадените отпадъци има коремчета па пчели без гърдите и главата, мишката не яде хитинената част на пчелата. При наличието на много кристалчета захар в отпадъците на дъното причината за безпокойствието на пчелите е кристализиралия в питите мед.

 


Силния шум, многото частици от отпечатки и падналите на дъното цели неповредени пчели са указание, че семейството е осиротяло-при почукване по стената на кошера шумът се усилва и дълго време не затихва, като се долавят силни единични звуци от отделни пчели. При липса на шум пчелите явно са загинали. Ако от дъното се извадят пчели с без надути коремчета, явно са загинали от глад. При такива случай кошерът се внася на топло, отваря се и пчелите се напръскват с топъл сироп. Ако пчелите са паднали скоро, значителна част от тях ще се съвземат след затоплянето им. Празните пити се заменят с пити с мед от склада или от една от крайните пити с мед от другите кошери, подрежда гнездото, кошерът се затваря и се оставя да престои в стаята до вечерта.

 


Пчелите се вдигат на питите сами, след като са се затоплили и поели от храната те идват в нормално състояние. През нощта кошерът се изнася на по-хладно място и на сутринта кошерът се връща в пчелина. Когато в кошера не се чува шум и от дъното не се извличат с тела умрели пчели, това означава, че пчелите са били силни изтощени още през есента от преработването на много захар и са загинали още до настъпването на студовете. При такива случаи по дъното ще има единични пчели, а по питите в гнездото няма следа от образуване на зимно кълбо. През този месец пчеларят продължава ремонта на инвентара и подготовката му за следващият сезон.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Сетива при пчелите

Интересни факти за пчелите

Неприятели, които унищожават восъчните пити в пчелното семейство и склада

Пчелен восък

Състояние на пчелните семейства през месец февруари