Хафниозата е заразно заболяване на възрастните пчели, което се причинява от бактерия, която не е патогенна за пчелното пило. Причинителят на болестта хафниоза е значително устойчив на различни вредно действащи фактори. В замърсен с него инвентар (кошери, преградни дъски, пити) при условията на пчелина се запазва жизнеспособен до 270 дни, в цветния прашец - до 300 дни, а в меда - до 3 месеца.

Пътища за разпространение на хафниоза

Вътре в пчелното семейство хафниоза се предава при контакта между пчелите по време на извършване на различни дейности, включително и при храненето. Като се има предвид, че това заболяване се проявява предимно през зимно-пролетния период, през който този контакт между индивидите е много тесен, лесно ще се разбере колко малко време е необходимо за заразяване на все повече и повече пчели.

От болни на здрави пчелни семейства бактерията се предава чрез инструментите, с които работи пчеларят, блуждаенето на пчелите, при прехвърляне на пчели, пити с мед, прашец, пило и пр. Значение имат и заселването на пчели в недезинфекцирани кошери, общите поилки в пчелина, от които вземат вода както здравите, така и болните пчели.

Заразният агент може да попадне в пчелното семейство и при внасяне на вода от замърсени с микроба водоизточници - канални води, торова течност и т.н., тъй като причинителят е твърде широко разпространен в такива обекти. В България най-често (над 80% от случаите) заболяването се констатира, когато пчелинът е в близост до животновъдни обекти и канали с отточни води от населените места.

Признаци на заболяването

От заразяването на пчелите по появата на първите признаци на хафниоза изминават от 3 до 14 дни. Продължителността на инкубационния период зависи от инфекциозната доза, от степента на болестотворност на микроба и от състоянието на семейството и неговите общи съпротивителни сили.

Обикновено през втората половина или в края на зимата от кошерите започват да изпълзяват пчели, които са неспокойни, с подуто коремче и ограничени летателни възможности - бавноподвижни, вяли. При почукване върху стените на кошера се чува нестроен, продължителен и бавнозатихващ шум. По дъното на кошера, под кълбото, има много трупове на пчели, които имат неприятна, гнилостна миризма. Много от живите пчели в кошера са неспокойни, с подути коремчета. Най-често гнездото е зацапано с изпражнения както при нозематоза. Обикновено в засегнатия пчелин боледуват едновременно голяма част от пчелните семейства.

Поставянето на диагнозата за хафниоза само по външни признаци е трудно. Нужно е да се изключат други заболявания - като манова токсикоза, нозематоза, септицемия или кандидоза. Затова диагнозата трябва да се постави при лабораторно изследване.

Мерки за профилактика и борба с хафниоза

При доказване на заболяването трябва да се пристъпи незабавно към лекуване на болните семейства. Болестта протича остро и всякакво забавяне от намесата на пчеларя може да доведе до фатален край на пчелното семейство. Използват се антибиотици като стрептомицин, неомицин, тетрациклин, ампицилин и др. в дози 0,5 г на един литър захарен сироп. Препоръчва се трикратно третиране с интервал от 3-4 дни. Количеството на лечебния сироп се дозира по 100-120 мл на заето с пчели междурамие. Тъй като при даване на лечебното средство със сиропа се получава допълнително овлажняване на гнездото, по-добре е антибиотикът да се внесе смесен с пудра захар или с медено-захарно тесто.

Ликвидирането на болестта хафниоза няма да бъде пълно, ако не се вземат мерки за ликвидиране на инфекцията въобще и за подобряване на условията на живот на пчелите. Всички пити, замърсени с изпражнения от пчелите , трябва да се извадят от гнездото и да се претопят на восък. Новите и годни за по-нататъшна употреба пити се дезинфекцират, като се напръскват от двете страни с 1% разтвор на еднохлорен йод или с 2% разтвор на формалин. След 3-4 часа разтворът се маха от килийките на питите и същите се промиват с вода и изсушават.

Дезинфекцията на кошерите, която се предшества от механичното им почистване, се извършва чрез обгаряне с бензинова лампа или с топъл 3% разтвор на сода каустик или с 5% разтвор на калцинирана сода.

Профилактиката на хафниозата е свързана със строго наблюдаване на правилата за отглеждане и развъждане на пчелите, особено при подготовката им за зимуване и през зимно-пролетния сезон. В основата на тези мероприятия са условията за поддържане на топли и сухи гнезда, недопускане зимуване върху некачествени медови запаси (манов, гроздов мед) и осигуряване на чисти водоизточници. Разполагане на пчелини до животновъдни обекти, особено свинарници, може да се окаже фатално за пчелите. У нас са констатирани тежки заболявания от хафниоза, свързани с близост на пчелите до такива обекти, откъдето причинителят на болестта е внесен в пчелните семейства чрез замърсена вода. В такива случаи наред с медикаментозното лекуване пчелинът трябва да се устрои на друг терен.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Ако искаш да съхраниш младостта, то задължително яж пчелен мед!

Сетива при пчелите

Зазимяване на пчелните семейства в многокорпусните кошери

Зазимяване на пчелните семейства в дадан-блатов кошер и в лежак