Насекомите имат различни по чувствителност сетивни органи. Не всичко от поведението на пчелите може да бъде напълно разбрано и обяснено. Най-добре изучени са дразненията, възприемани чрез зрението на пчелата. Зрението има първостепенно значение в дейността на пчелите при събирането на нектара и прашеца. Зрението е в основата на ориентацията на пчелите при полет извън кошера и при намиране на собственото жилище след връщане от паша.

Пчеларите, които разполагат кошерите в пчелина много близко един до друг добре знаят, че пчелите при първия си полет за паша често грешат и влизат в чужди кошери. Неотдавнашни изследвания са показали, че най-голямо блуждаене се наблюдава, когато кошерите са разположени компактно или в права редица. В такива пчелини в отделни случаи до 80% от пчелите влизат в чужди кошери. По този начин крайните кошери се пълнят с повече пчели за сметка на разположените в средата. Това преразпределение на пчелите се отразява на продуктивността на пчелните семейства. Кошерите, които се намират в средата на редицата пчелни семейства постоянно губят млади пчели, изостават в развитието си и събират по-малко мед. В същото време количеството на пчелите в крайните кошери нараства бързо, вътре става тясно и пренаселено. По този начин се предизвиква появата на роево състояние, за което трябва да се вземат мерки. Това не би станало, ако кошерите са разположени по друг начин.

Как да отстраним проблема с блуждаенето на пчелите и налитането на крайните кошери?

  • разполагаме кошерите в шахматно положение;
  • колкото може по-далеч един от друг;
  • входовете трябва да са ориентирани на различни страни;
  • боядисваме кошерите в различни цветове – жълт, син или друг.

Установено е, че количеството събиран мед във всеки кошер при тези условия е значително по-голямо, отколкото при наличие на блуждаене на пчелите в пчелина.

Пчелите издават звуци с помощта на двигателните мускули на крилата без да ги размахват. Един от известните и характерни звуци е пеенето на младата майка. Пчелите, събирачки на нектар, също издават звуци по време на танца, с помощта на които допълнително сигнализират другите пчели за местонахождението на източника на храна. Предназначението на тези звукове, все още не е изяснено напълно.

Танцът на пчелите се следи само от ограничен брой пчели, а информирането за местоположението на храната практически се приема от много пчели. Това дава основание да мислим, че издаваните звуци подпомагат или разпространяват допълнително тази информация. Известно е че пчелите в пчелни семейства, в които има заложени маточници, издават по-различни звуци от пчелите в семейства, в които не се отглеждат маточници. Както и при много други насекоми, обонянието при пчелите е добре развито.

Съществуват някои особености при вкусовите усещания, които са по-различни от нашите представи. Пчелите долавят сладкия вкус така, както и много други животински видове. Те реагират много по-различно на лютата и на горчивата храна. Горчивият вкус на някои лекарства, поставени в захарен сироп, не влияе отрицателно върху усвояването му от пчелите. Силно подлютения захарен сироп се усвоява с охота от пчелите и дори стимулира активността на пчелното семейство. Важна роля за координация на дейността на индивидите в пчелното семейство играе силно развитото усещане на миризмата. На тази основа се осъществява действието на различните видове феромони, не само вътре в гнездото на пчелите, но и извън кошера - при трасиране на пътя до пашата или при излитането на майката за оплождане. Миризмата на летящата майка привлича търтея от 60-метрово разстояние, а за да я види, той трябва да бъде на разстояние от нея на не повече от един метър.

Пчелите от всички възрасти обменят помежду си храна. Те контактуват, чрез антените си. Когато този контакт се затрудни по някакви причини, обменът на храната се затруднява. При пакетното пчеларство в Канада се използват клетки за майките с по-широки отвори на мрежичката. Такива клетки осигуряват по-сигурно съхранение на майката в пакета пчели по време на транспортирането им.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на пчелни майки и създаване на рояк

Диагностициране на акара Вароа при пчелите

Защита на пчелите от мравки

Подхранване на пчелните семейства през зимата