Главният пролетен преглед се прави към края на март или началото на април в зависимост от състоянието на времето и климатичните условия на района. Тъй като е по-продължителен то прегледът трябва да се извърши в някой топъл ден, когато температурата на въздуха е не по-ниска от 15 градуса. В такова време пчелите летят и събират нектар и цветен прашец от цъфналите върби, дрян, джанки и други овощни видове. Най-напред се изваждат затоплящите материали, за да се подсушат на слънце от двете страни докато трае прегледът. 

При главния пролетен преглед преценяваме:

 • силата и здравословното състояние на пчелните семейства;
 • количеството на пилото;
 • качествата на майката;
 • количеството и качеството на храната;
 • състоянието на гнездото.

Силата на семействата се определя по броя на питите (междурамията), покрити с пчели.

Количеството на пилото и скоро осеменени килийки с яйцасе определят по площта, която те заемат на отделните пити. По количеството и вида на пилото се съди за качествата на пчелната майка. Майката е добра, ако в кошера има много пило, работническите килийки са редовно осеменени (без пропуски) и запечатеното пило е с равни капачета. По това време силните пчелни семейства имат осеменени по 4-5 пити с пило и яйца.

При прегледа, трябва да се види и самата майка.

Причините поради, които трябва да сменим майката са:

 • стара майка с излъскано тяло;
 • пчелна майка с оръфани крила;
 • майката има парализиран или липсващ крак.

Когато установим наличието на осиротели семейства или семейства, които са станали търтовки, то трябва веднага да придадем оплодени майки от нуклеосите, които сме създали от предходната година, като спазваме правилата за тази процедура. На смяна подлежат и майките, които са с добър външен вид, но имат слаба яйценосност, не съответстваща на количеството на пчелите и на храната в кошера.

Количеството на меда се определя в килограми по площта, която той заема по питите. Необходимо е да се знае, че една пълна запечатана, плодникова, дадан-блатова пита съдържа средно 3,6 кг мед, а една пита от многокорпусен кошер – 2,5 кг. Ако питата е силно удебелена или много изтънена, то тогава правм и съответната корекция. Количеството на незапечатания пчелен мед се определя в зависимост от площта, която той, както и от пълнотата на килийките в питата. В гнездото на пчелното семейство трябва да има 8-10 кг доброкачествен мед и 2-3 пити с добре запазен цветен прашец. При недостиг на храна, то тя трябва да се добави, защото в противен случай семейството може да изостане в развитието си.Трябва да се знае, че в склада трябва да се съхранява и известен резерв от пити с мед, който се дава при нужда по-късно при разширение на гнездата.

Ако в гнездото има пити с манов или вкиснат мед, който е причинил диария, то те трябва да се извадят, като на тяхно място поставяме нужното количество доброкачествена храна (в пити). Когато медът в питите е кристализирал, то пчеларят трябва през 4-5 дни да разпечатва площи от него големи колкото длан. След това той напръсква с топла вода разпечатаната част от питата, чийто мед ще бъде използван от пчелите. Ако не направим това то пчелите ще оронят кристализиралия мед по дъното и е възможно да го изхвърлят навън. Мановият мед може да се използва по-късно през пролетта, когато има редовно облитане и по-силен приток на нектар. За състоянието на пчелното гнездо се съди по качеството и количеството на питите и от хигиенните условия в кошера.

При главния преглед трябва да се извадят от гнездото и да се бракуват:

 • всички стари, черни пити,
 • замърсените от диария пити,
 • питите с разтегнати и търтееви килийки,
 • питите наядени от мишки,
 • питите, които са плесенясали или са с развален цветен прашец.

Ако на някои от тези пити има пило, то те се подрязват до пилото и през пролетта постепенно се изместват към края на гнездото, за да бъдат извадени, след като от тях се излюпи пилото. Когато в питите, които подлежат на бракуване, има мед, то те се поставят зад преградната дъска на кошера. Необходимо е от време на време да се разпечатва медът в тях, за да може да бъде пренесен от пчелите на другите хубави пити. След като се изпразнят от меда то те се изваждат от кошера и се подменят с хубави пити. Гнездото на семействвото се стеснява според количеството на пчелите, които покриват питите. В стесненото гнездо в останалите пити трябва да има достатъчно мед и прашец, както и празни работнически килийки за непрекъснато снасяне на яйца от майката. Питите трябва да бъдат само с работнически килийки, и то със светлокафяв до кафяв цвят, в който е отглеждано пило от предната година. Тези пити задържат топлината по-добре и майката с охота снася яйца в тях.

При подреждането на гнездото в средата се поставят питите с пило, които са с празни работнически килийки. От двете им страни се намират питите с прашец, а зад тях са питите с мед. При средните и силни семейства, гнездото трябва да се разположи към по-топлата, южна страна на кошера, а при по-слабите семейства то се ограничава в средата, като отстрани се поставят затоплящи материали.

След като приключи основния пролетен преглед, просъхналите затоплящи материали се поставят отново зад преградните дъски и отгоре, а входът на кошера се стеснява според силата на семейството. През март започва и борбата с вароатозата, като в кошера се поставят и противовароатозни ленти, по две или четири в зависимост от силата на пчелните семейства.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как да сменим старите пчелни майки – начини на придаване на майка?

Как се образуват индувидуални отводки?

Възможни причини за появата на „Синдром на празния кошер”

Как да разпознаем диарията при пчелите?