Зазимяването в многокорпусните кошери се извършва в зависимост от силата на пчелните семействата. При наличие на 10 междурамия, пълни с пчели, семействата се зазимяват в два корпуса. Нареждането на питите в тях се извършва, както при другите системи кошери, но без да изваждаме пити от тях.

Подреждането на питите с мед в корпусите се извършва като в горния корпус се оставят пълните пити с мед (10-12 кг); в долния корпус се оставя пълния набор пити (10 броя) с пило и малко мед. Необходимо е да има и в двата корпуса общо 3-4 пити с участъци от пчелен прашец.

Зимното кълбо се образува главно върху питите от долния корпус и отчасти от горния корпус. През тежкия зимен период пчелното кълбо бавно се предвижва и постепенно преминава в горния корпус, където температурата на въздуха е по-висока.

Долният вход се оставя отворен на 1-2 см, а горният напълно отворен. По този начин се осигурява достатъчно приток на свеж въздух и намаляване на влагата в корпусите.

Зазимяването на средните по сила пчелни семейства се извършва на един корпус с 10 пити, в които трябва да има 12-15 кг мед и 2-3 пити с участъци от пчелен прашец. Под този корпус се поставя корпус, запълнен с празни рамки. Със започване на развитието на семейството през ранна пролет, празният корпус се отстранява.

При наличие на слаби пчелни семейства заемащи 5-6 междурамия с пчели, те се зазимяват, като се изваждат излишните пити. Останалите пити с 8-10 кг мед се разполагат в средата на корпусите. От двете им страни се поставят по една преградна дъска и отоплителни материали. Върху покривната табла се слага затопляща възглавница, дебела от 6 до 8 см.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Подхранване на пчелните семейства през зимата

Кой пчелен мед е по-хубав за консумация, течен или захаросан, изберете сами?

Пълното спокойствие е от голямо значение за благополучно презимуване на пчелните семейства

Търтеи в пчелното семейство - полезни или вредни?