Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

През топлите дни се извършват по необходимост:
- окончателно подреждане на гнездата и зазимяване, преглеждане и укрепване покривите на кошерите
- поставяне на миши предпазители
- почистване на дъната на кошерите с кука
- преместване на кошерите при температура над 8 градуса,ако има нужда от това
- осигуряване на покой на пчелите чрез заграждане на пчелина, ако не е направено досега
- укрепване на защитаващите от ветрове стени
- ремонт на резервните кошери и инвентар
- сортиране на годните пити и доброто им съхраняване в складовите помещения
- бракуване на старите пити
- запушване на всички отвори и дупки в складовите помещения и залагане в тях и района на пчелина на примамки и отрови
- дезинфекциране на кошерите и пчеларския инвентар и подреждането им в склада.
Автор: Наско Кирилов