салата Сивото гниене е широко разпространена и силно вредоносна болест не само по салатата и марулята, но и по останалите зеленчукови видове. У нас сивото гниене по салатата се среща много често и напада растенията във всички фази от тяхното развитие, особено при зимно-пролетно отглеждане при оранжерийни условия. Нападат се листата, стъблата, кочаните, семенниците и семената. В основата на най-външните листа, обикновено тези, които се допират до почвената повърхност, се образуват едри кафяви напетнявания, които се покриват със сив памуковиден налеп. Болестта се разпространява към пазвите на листата, откъдето колонизира кочана и стъблото. Повредите по стъблото се разширяват, обхващайки листата един след друг.

Сивото гниене се причинява от гъбата (Botrytis cinerea). Когато условията за развитието на болестта са благоприятни, нападат се по-голяма част от растенията в посева.

Склероциите на гъбата, които се образуват в нападнатите тъкани, са изключително устойчиви както на неблагоприятните условия на околната среда, така и на химичните средства. Попаднали в почвата, те остават там в продължение на много години. Препоръчва се обеззаразяване на почвата. По-добре е обаче, ако в такива случаи салати и марули се сеят на друго място. Висока агротехника и благоприятен воден и въздушен режим при отглеждане на зеленчуковите култури.

Опазването на растенията от мана и вредители намалява проявите на сивото гниене при всички зеленчукови видове. Задължително трябва да се унищожават растителните остатъци след прибиране на реколтата чрез дълбока обработка на почвата.