За възстановяване на почвеното плодородие са необходими много усилия и време. В този случай съдържащият хранителни вещества компост може да се окаже ценна алтернатива за развитието на устойчиво земеделие. Това показват резултатите на научно-изследователския селскостопански технологичен център „Аугустенберг” в Германия.

Освен органическите вещества, играещи главна роля в баланса на хумуса и подобряването на почвата, в компоста значителен дял заемат и основните елементи на храненето – фосфор, калий, магнезий. Дори внасянето на 2 тона сух компост на декар за тригодишен цикъл осигурява годишно постъпление в почвата на 4-5 кг фосфор, 6,5-7,5 кг калий и 4-5 кг магнезий. При по-висока норма на внесения компост – 3 т/дка за тригодишен период всяка година постъплението на хранителни вещества в почвата е още по-голямо – 6-7 кг фосфор, 10-11 кг калий и 6,5-7,5 кг магнезий. Това отговаря напълно на изискванията на повечето култури и съответства на основното торене.

Когато нивото на хранителни вещества в почвата е достатъчно, извличането определя потребността от торене. Ако в почвата се внесе повече компост, с фосфор сe задоволяват потребностите на тези култури, които извличат средни количества от този елемент.