Очаква се днес да бъдат изплатени 295 млн. лева по компенсаторната помощ заради негативите, предизвикани от войната между Русия и Украйна. 

Вижте Указанията 

Средствата ще бъдат разпредели в две направления: 
- 166 млн. лв. за т. нар. чувствителни сектори - животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн;
- 129 млн. лв. за производителите на пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, рапица.

Какви са ставките? 

За определяне размера на помощта, са взети предвид част от разходите, свързани с производство на първична селскостопанска продукция. Помощта се изчислява на база определени ставки по направление и видове животни/култури:

Размер на помощта за едно животно ЕПЖ, ДПЖ:
- млечни крави, включени в развъдни програми – 230 лв.

- млечни крави – 160 лв.

- говеда в планински райони – 160 лв.

- месодайни крави – 150 лв.

- месодайни крави, включени в развъдни програми – 200 лв.

- крави от застрашени от изчезване породи - 200 лв.

- биволи – 230 лв.

- овце и кози, включени в развъдни програми – 35 лв.

- овце и кози в планински райони – 27 лв.

- овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овцемайки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 27 лв.

- овце и кози от застрашени от изчезване породи - 27 лв.

Размер на помощта за едно пчелно семейство:
- пчелно семейство – 10 лв.

Размер на помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза и тютюн:
- ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини, сливи и десертно грозде (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 260 лв./ха.

- домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 370 лв./ха.

- пипер полски (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 700 лв./ха.

- картофи – 1 320 лв./ха.

- лук, чесън (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 320 лв./ха.

- моркови, зеле, дини и пъпеши (в т.ч. и площите в по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 200 лв./ха.

-  домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни:

- за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни отглеждани в отопляеми оранжерии–30 000 лв./ха.

- за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни отглеждани в неотопляеми оранжерии – 3 000
лв./ха.

- винено грозде – 400 лв./ха. 

- маслодайна роза – 880 лв./ха.
- тютюн – 550 лв./ха.

Размер на помощта за пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица:
- за земеделските стопанства, които са заявили площи до 300 ха включително – подпомагането е по 100 лв./ха.

- за земеделските стопанства, които са заявили площи над 300 ха до 600 ха включително – подпомагането е по 100 лв./ха за първите 300 ха включително, и по 50 лв./ха за площите над 300 ха.

- за земеделските стопанства, които са заявили площи над 600 ха – до 1 000 ха включително – подпомагането е по 100 лв./ха за първите 300 ха включително, по 50 лв./ха - за площите над 300 ха до 600 ха включително и по 25 лв./ха за площите над 600 ха до 1 000 ха, включително.

Максималният размер на подпомагане за един кандидат в сектор „Зърнопроизводство“ е до 55 000 лв.