крушова дървеницаКрушовата дървеница (Stephanitis pyri F.) е широко разпространен неприятел в цялата страна. Напада по-често ябълката, крушата и дюлята и по-рядко черешата, вишната, кайсията, сливата и японската дюля.

Възрастното насекомо е с плоско тяло, дълго 3-6 мм, с характерно гребеновидно възвишение по средата на горната гръбна страна. Преднегръдът е силно разширен и заоблен. Пипалата са топлийковидни, а хоботчето е дълго. Предните крила са ципести и мрежести, с почти правоъгълна форма и заоблени краища, с по 4 кафеникави петна. Коремчето и краката са лъскаво черни. Яйцето е продълговато, овално, с черен блестящ цвят, на единия си край слабо извито, дълго около 0,5 мм. Ларвата е белезникава и по форма прилича на възрастната дървеница, но няма крила.

Крушовата дървеница презимува като възрастно насекомо под окапалите листа, опадали около стволовете на дърветата, а понякога и под напуканата кора. В годината тя развива 2-3 поколения. Напролет със затопляне на времето, когато дневните температури достигат 20°С и повече, презимувалите възрастни насекоми напускат зимните си убежища и пропълзяват по току-що започналите да се развиват листа, върху които предимно от долната страна смучат сок. Хранят се 5-6 дни. Оплодената женска снася яйцата си по долната страна на листата, като с яйцеполагалото си ги втиква в паренхимната тъкан непосредствено под долния епидермис. При снасянето дървеницата изпуска специфична черна смолиста течност, с която затваря отвора около яйцето. Една женска от зимуващото поколение снася около 170 яйца. Ембрионалното развитие продължава около 20-25 дни. Излюпилите се ларви се заселват върху долната страна на листата, където смучат сок. Ларвата се развива за около 18-22 дни. Обикновено през втората половина на юни се появяват възрастните от новото поколение (първото лятно поколение). Женските снасят по същия начин около 150 яйца. Ембрионалното развитие на яйцата от това поколение продължава около 14-16 дни. Излюпилите се ларви се хранят през юли и август. Към края на август се появяват възрастните от второто лятно поколение. Те се хранят отчасти заедно с насекомите от първото поколение до окапването на листата, след което се скриват в зимните убежища За зимуване.

При храненето си ларвите и възрастните насекоми отделят обилно кафеникави несмлени хранителни вещества, които зацапват силно листата откъм долната им страна.

Вредата от крушовата дървеница се изразява, от една страна, в изсмукване на сокове от листата и, от друга страна, в зацапването на листната повърхност от долната страна, с което се затруднява нормалния процес на фотосинтезата и се увеличава транспирацията. Пораженията от дървеницата се характеризират още и с избледняване на листата под формата на множество петна откъм горната им страна.

Борба срещу крушовата дървеница

Окапалата листна маса през есента трябва да се заравя в почвата.

Химични мерки за контрол срещу крушовата дървеница обикновено не се провеждат. Няма официално регистрирани препарати за борба с крушовата дървеница. ПИВ е 2 ларви/лист след цъфтежа и 3 ларви/лист при нарастване на плодовете. Висока ефективност могат да проявят всички широкоспектърни инсектициди (Вазтак нов 100 ЕК - 0,015%, Децис 2,5 ЕК - 0,03% и др.) използвани и срещу други видове неприятели.