Бели листни петна по ягодата Болестта е най-широко разпространената и най-вредоносна болест по ягодата. Появява се както по културните сортове, така и по дивите видове ягоди.

Причинител на белите листни петна по ягодата е гъбата Mycosphaerella fragariae, която заразява листата и дръжките им, столоните, съцветията, чашелистчтата и рядко плодовете. При силно развитие на болестта асимилацията на листата намалява, вследствие на което и добивите са малки. Признаците на болестта са изразени най-ясно по листата - бели кръгли петна с червеникава периферия. Повредите по дръжките, столоните и чашелистчетата са подобни на тези, които се появяват и по листата. Върху плодовете се формират тъмнокафяви и твърди петна, включващи едно или няколко семена, както и заобикалящата ги тъкан.

Напролет болестта започва развитието си от инфекция, съхранявана върху живите листа на ягодата. Патогенът се разпространява чрез дъждовните капки, поради което интензивните дъждове провокират силното му развитие. Покълването на спорите е максимално при температура 15-20°С и относителна влажност на въздуха между 98-100%. Проявите на симптомите са най-силни и типични при температура 20-25°С.

Силно чувствителни на бели листни петна по ягодата са сортовете Ева Махераух и Мице Шиндлер, а устойчиви - Зенга Зенгана, Белруби, Мадам Муто, Ранна на пазара, Редгаунтлед, Горела, Покахонтас, Кембридж фаворит, Холидей, Шарплес, Бяла ананасова и др.

Борба с белите листни петна по ягодата

Отглеждане на устойчиви сортове ягоди. При създаване на нови насаждения трябва да се използва здрав посадъчен материал. Събиране и изгаряне на изсъхналите листа. Унищожаването на листната маса след беритбата посредством високо окосяване или чрез контактни хербициди е един от най-ефективните начини за намаляване на зимуващата зараза. Профилактични третирания с фунгициди срещу белите листни петна по ягодата се провеждат във фаза бутонизация, непосредствено преди цъфтежа и 1-2 пъти след прецъфтяването. Могат да се използват бордолезов разтвор - 1%, Дитан М-45 - 0,2%, Топаз 100 ЕК - 0,03% и др.