Подмятането на стърнището се извършва веднага след прибирането на житните култури. С него се цели да се подготвят площите за дълбока оран, да се унищожат плевелите и да се подобри хранителният режим на почвата.

След жътвата почвата се оголва от растителната покривка, нагрява се силно от слънцето и започва бързо да се изсушава. С подмятането почвените капиляри се прекъсват и се създава рохкав пласт, който запазва почвата от дълбоко изсушаване. Също така рохкавият пласт на почвата попива по-лесно водата от следжътвените валежи. По този начин, като се задържа повече влага в почвата, значително се улеснява провеждането на дълбоката оран.

Подмятането е добро средство за почистване на почвата от плевели. Това се постига с изрязването на плевелите и унищожаването на плевелните семена. Голяма част от плевелните растения, останали в стърнището, продължават развитието си, доузряват и разсейват много семена, които с подмятането се унищожават. След плитко разрохкване на стърнището плевелните семена попадат на благоприятна дълбочина в почвата, поникват и по-късно се унищожават с дълбоката оран.

За да се получи желаният резултат, необходимо е дълбоката сран да се извърши поне 3-4 седмици след подмятането, през което време поникват плевелните семена.

Подмятането допринася за превръщането на повече хранителни вещества в усвоима за растенията форма поради създаването на благоприятни условия за дейност на почвените микроорганизми.

Подмятането на стърнището оказва положително влияние, когато се проведе навреме, веднага след жътвата, в продължение на 2-3 дни. То се извършва с плугове на дълбочина 8-10 см или с дискови лющилници на 5-7 см. На площи, заплевелени с коренищни плевели, подмятането се извършва с плуг на дълбочина 10-12 см. Досегашният опит у нас показва, че дисковите лющилници не дават качествена работа. Особено незадоволителни резултати се получават при по-тежки почви, при засушаване и когато има много плевели. Плуговете, които се използват за подмятане, са многокорпусни, с по-малки плужни тела. Икономически не е изгодно подмятането да се извършва с плугове, които имат малка работна ширина.

В някои случаи подмятането на стърнището може да не се прилага, особено на стърнища, на които дълбоката оран може да се извърши веднага след жътвата. Когато дълбоката оран се извърши до края на август, подмятането на стърнището дава слаб ефект и затова икономически не е изгодно. При по-късно извършване на дълбоката оран то е необходимо мероприятие. На тежки и по-силно заплевелени почви дълбоката оран след житни култури трябва да се предшества винаги от подмятане.

Вижте още:

Люцерната може да осигури до 2 тона суха маса от декар

Троскотът е сериозен конкурент на културните видове

Слънчоглед - особености в растежа и развитието