целина Листният пригор по целината е широко разпространено и силно вредоносно заболяване. В условията на нашата страна то се явява в по-широки размери в години с дъждовно и влажно време през есента.

Характерна особеност на листния пригор (септориоза) по целината е, че върху листата на растенията се развиват многобройни, дребни (около 2 мм в диаметър), закръглени, жълтеникави, по-късно кафяви петна, покрити с множество черни точици (плодни тела). Силно нападнатите листа пожълтяват, прегарят и изсъхват. Макар и по-рядко, по листните дръжки и стъблата петната са продълговати, вдлъбнати и тъмнокафяви до черни. Семената на болните растения, въпреки че не показват специфични външни симптоми, се покриват с плодните телца на гъбата. Повредите предизвикват директни загуби при листните форми на целината, намаление количеството на кореноплодите и ограничаване на възможностите за съхранение на целината за глави.

Причинител на листния пригор (септориоза) по целината е гъбата Septoria apicola. Гъбата се запазва в растителните остатъци и в семената до 2 години. Оптимална температура за развитие на гъбата е 22-24°С.

Стратегия за борба с листен пригор по целината

Основният източник на инфекция през новия вегетационен период са заразените семена. За по-голяма сигурност семената се третират с топла вода (48-50°С за 30 мин.), при което загива инфекцията, която все пак може да се намира по тях.

Добре е по време на вегетацията растенията да се пръскат предпазно с препаратите Дитан М-45 - 0,2% или Топсин М 70 ВП - 0,1%. При силно развитие на болестта през вегетационния сезон трябва да се извърши преждевременно покосяване на листната маса на целината за листа.

Тъй като причинителят на листния пригор по целината се запазват много добре и в растителните остатъци, препоръчва се по възможност въвеждането на 3-годишно сеитбообращение, за да се унищожи инфекцията, намираща се в почвата. Унищожаване на растителните остатъци след прибиране на реколтата чрез дълбоко заораване. Отглеждане на целина върху леки и добре дренирани площи, като се поддържа балансиран поливен режим. Трябва да се избягват всички начини на поливане на целината, които са свързани със силно разпръскване на водни капки.