Цигарджия Цигарджията (Byctiscus betulae) се среща повсеместно у нас и е стана постоянен неприятел на лозите през май. Напада най-вече круша, лоза и топола. По-рядко се среща по слива, дюля, череша и някои широколистни дървесни видове

Възрастното насекомо варира по оцветяване. Срещат се златистозелени, синкави и синкавозелени индивиди. Отстрани на гръдния щит при мъжките бръмбари има по едно шипче, насочено напред. Дължината на тялото е 6-8 мм. Яйцето е лъскаво, бяло, удължено овално. Ларвата е мръснобяла, с кафява глава, дъговидно завито тяло, без крака. Достига 5-6 мм дължина.

Вредят възрастните насекоми, като нагризват отначало пъпките, а по-късно листата и леторастите на лозата. Много по-големи повреди причиняват женските бръмбари, които през време на яйценосния период нагризват дръжките на листата или младите леторасти и след завяхване на листата ги завиват във вид на цигара (пура). Нагризаните листа и леторасти изсъхват.

Цигарджията развива едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо предимно в почвата и по-рядко под напуканата кора на лозовото растение или овощните дървета. През втората половина на април и началото на май възрастните насекоми напускат местата на зимуване и започват да се хранят. Отначало нагризват пъпките, а след това - листата и леторастите. След като узреят полово и копулират, женските бръмбари започват да снасят яйца в завитите на пури листа. В зависимост от сортовете и фенологичното развитие на лозата по време на снасянето един бръмбар е в състояние да направи 30-40 пури и да снесе около 100 яйца. Ларвите се хранят със завитите листа, които изсъхват и падат върху почвата. Бръмбарите най-често зимуват по местата на какавидиране. Само малка част от тях се появяват още през същата година, хранят се кратко време с листата, след което при застудяване отиват в почвата или под старата кора на лозата и зимуват.

Борба с неприятеля цигарджия

Специфични мерки за борба спрямо хоботниците обикновено не се предприемат поради сравнително ниската им степен на вредоносност.

Към края на април започват наблюдения за наличие на бръмбари по лозата и начало на снасяне. Ако се установи повишаване на плътността срещу възрастните, преди яйцеснасянето може да се третира с контактни инсектициди от всички групи. Пръскането се повтаря след 10-14 дни.