бамя Подобно на брашнестите мани по другите зеленчукови видове и брашнестата мана по бамята е широко разпространено заболяване у нас. То е характерно обаче за страните със сух и горещ климат. При тези условия по листата на растенията се появяват дребни петънца, покрити с сиво-бял брашнест налеп. След време петната нарастват, сливат се и целият лист побелява. Изцяло нападнатите листа прегарят и изсъхват. Освен по листата петна от брашнест налеп могат да се появят по всички части на растенията, в т.ч. и по стъблата. В резултат на силно увреждане, а често и на силно редуциране на листната маса от болните растения се получават по-малко и некачествени плодове. Нападнатите плодове често се нападат вторично от причинителя на сивото гниене.

Причинителите на брашнестата мана по бамята Erysiphe cichoracearum и Odium abelmoshii зимуват в нападнатите растителни остатъци.

Борба с брашнеста мана по бамята

През горещите часове на деня растенията започват да отделят усилено вода, за да охладят листната си повърхност. Когато посевът е гъст, този процес води до значително повишаване на влажността между растенията, в резултат на което се създават условия, изключително благоприятни за развитието на брашнестата мана. Ето защо се препоръчва бамята да се сее по-рядко, като се избират по-проветриви места.

Агротехническите мерки срещу брашнестата мана по бамята включват:

  • осигуряване на оптимални условия съобразно изискванията на културата;
  • осигуряване на редовен поливен режим на растенията;
  • унищожаване на растителните остатъци след прибиране на реколтата.

При поява на първите признаци могат да се извършат фунгицидни третирания с Байфидан 250 ЕК - 0,02%, Топаз 100 ЕК - 0,03%, Фоликур 250 ЕК - 0,05%, Шавит 25 ЕК - 0,02% и други. Няма официално регистрирани препарати за борба с брашнестата мана по бамята.