овошки Болестите и неприятелите нападат предимно слабите и лошо гледани овощни растения. Ето защо всички условия и грижи, които спомагат за засилване на растежа и издръжливостта на растенията и им осигуряват добро състояние, като същевременно пречат на появата и развитието на вредителите, допринасят за защита на растенията.

Мерките за борба при прилагане на културно-стопански методи се свеждат на първо място до избора на подходящи овощни видове и сортове, устойчиви на икономически важните болести и неприятели при конкретните условия на района. При това необходимо е умело и своевременно да се прилагат онези агротехнически мероприятия при отглеждането на растенията, чрез които се подобрява общото състояние на даден овощен вид и сорт. От агротехническите мерки най-съществени са следните:

  • Изкореняване и изгаряне на сухите и засъхващи дървета, храсти, клони и клонки. С това се унищожават корояди и се намаляват източниците на зараза от сачмянка и др.
  • Ръчно събиране или изрязване и изгаряне на гъсеничните гнезда.
  • Избягване засаждането на живи плетове от овощни видове.
  • При необходимост почистване на старата кора с железни стъргалки и телени четки, която да се изгаря.
  • Варосване на стволовете и дебелите клони всяка есен и пролет за предпазване на дърветата от слънчев пригор и от мразобойни рани, а също за борба с лишеи и мъхове.
  • Обвиване на стволовете и част от скелетните клони на младите овощни дървета за предпазване от зайци, мишки и домашни животни.
  • Събиране и унищожаване на всички червиви и засъхнали плодове след беритбата.
  • Събиране и изнасяне навън от овощните градини на употребената за мулчиране слама и други органични материали, които могат да послужат за скривалище на полските мишки и други вредители.
  • Окопаване или дълбоко заораване през есента на падналите листа, за да се унищожат скривалищата за зимуващите в почвата неприятели, причинителите на ранното и късното кафява гниене, струпясването по ябълката и крушата, червените листни петна по сливата, сачмянката по костилковите, оранжевите петна по бадема, антракнозата по ореха, листните петна по ягодата, малината и видовете френско грозде и др.
  • Запазване и подпомагане размножаването на полезните птици, като им се правят в градините и парковете изкуствени гнезда, насърчаване размножаването на полезните бозайници - таралежи и др. - и унищожаване на вредните.