Малинов агрилус Малиновият агрилус (Agrilus rubicola) е повсеместно разпространен и опасен неприятел на малината у нас. Напада малината, къпината, маслодайната роза, шипката, френското грозде и др.

Дребно тъмнозелено бръмбарче с метален блясък, дълго 6-7 мм и гръбно-коремно сплеснато тяло. Малиновият агрилус развива едно поколение годишно. Зимува като ларва в основата на стъблото. Какавидира напролет. Бръмбарът лети в края на юни и през юли. Снася яйцата си по едногодишните стъбла на малиновите храсти. Ларвите се излюпват през август, вгризват се под кората на стъблата и дълбаят спираловидни ходове. До пълното си изхранване те разширяват и удълбочават ходовете си, като стигат до сърцевината на стъблото. Движат се от долу на горе. На мястото на повредата стъблата надебеляват вретеновидно, кората им се напуква, губят своята устойчивост и най-често се пречупват от вятъра. Повредените растения се развиват по-слабо или напълно загиват. Добивите от нападнатите растения намаляват 30-50%. При последователно нападение, в продължение на няколко години, неприятелят е в състояние силно да прореди нападнатите малинови насаждения.

Борба с малиновия агрилус

За ограничаване на малиновия агрилус се препоръчва ниско изрязване и изгаряне на нападнатите стъбла през есента или рано напролет. През вегетацията се провежда допълнително премахване на клонките, показващи признаци на нападение от ларвата на малиновия агрилус. Пръскане срещу бръмбара по време на храненето му с листата, преди яйцеснасянето с контактни инсектициди. Няма официално регистрирани ПИВ и препарати.