Сиви листни петна по крушитеСивите листни петна по крушите са повсеместно разпространени, особено в застаряващи и изоставени крушови насаждения. В разсадниците болестта може да се появи слабо и по ябълката, когато е в съседство със силно заразени крушови дървета.

Сивите (бели) листни петна по крушата се появяват в голям размер при някои сортове. Болестта напада изключително листата, по които след прецъфтяването на дърветата се появяват точковидни петна, разрастващи се до 1-3 мм в диаметър. Петната са ъгловати, тъмнокафяви, а в средата са по-светли до сиви, изпъстрени с черни точици. От горната страна на петурата може да се появи червено-виолетов ореол, преминаващ към здравата тъкан. Силно нападнатите листа пожълтяват, прегарят и изсъхват. Повредите водят до намаляване на продуктивността и жизнеността на дърветата, които често измръзват през зимата. Върху плодовете на силно чувствителните сортове круши се наблюдават дребни сиво-черни, хлътнали петна, водещи до интензивно деформиране.

Причинител на болестта е гъбата Mycosphaerella pyri (Auersw.) Boerema, която има безполов стадий Septoria piricola Desm. Патогенът зимува в окапалите листа. Формираните върху тях спори осъществяват първичните заразявания напролет. Масовото разсейване на болестта се извършва от вторична инфекция.

Инфектирането се извършва при дъжд, поради което болестта се развива силно в топло и влажно време, през периода на интензивно нарастване на листата и плодовете на крушата. Честите валежи и топлото време благоприятстват силното развитие на болестта при чувствителните сортове.

Сортовете круши са различно чувствителни към сивите петна. Особено чувствителни са местните сортове. Високо чувствителни към сивите листни петна са сортовете Боскова масловка, Караменец, Енисейка, Водник. Слабо чувствителни са крушовите сортове Ангулемска дукеса, д-р Гюйо, Зимна деканка, Хардиева масловка.

Борба със сивите листни петна по крушата

За борба със сивите листни петна по крушата не се провеждат специфични мерки. От химичната борба са достатъчни прилаганите пръскания срещу струпясването по крушата.