магданозКалцифобни, са такива растения, които се развиват добре на почви, бедни на калций, и на почви, в които няма калций.

Повечето от селекционно подобрените вариетети на градинските растения произлизат от райони с кисели почви. Те се развиват най-добре върху неутрални или слабо кисели почви. При отглеждането им върху почви с алкална реакция листата им пожълтяват, вследствие на което растенията загиват.

Редица цветя, декоративни храсти и дървета също не понасят силно алкалните почви. Такива например са представителите на сем. Пиренови (Ericaceae) - рододендрон, циклама, а също бегониите и хортензията. Засаденото върху варовити почви нискостъблено декоративно дръвче ацер палматум (Acer palmatum) преживява само няколко години.

Калцифобни растения са също ягодата, боровинката, кестенът и др. Ако ябълковият сорт Джонатан се отглежда върху варовити почви, плодовете му при съхраняване силно страдат от петносване (джонатанови петна).

По-голяма част от зеленчуковите култури се развиват най-добре върху неутрални почви. Не понасят високото съдържание на калций в почвата целината, пиперът и магданозът.

Намаляването на почвената алкалност може да се постигне чрез използване на материали (вещества) с киселинна реакция. Такива са киселите минерални торове, пясъкът и торфът.

На варовити почви се засяват калцифобни растения в предварително изкопани ямки, напълнени с торф или с друг подходящ материал. Методът обаче е ефикасен само докато корените на растението са в торфа. В райони с повишена алкалност твърдата (варовитата) вода не е подходяща за поливане, понеже съдържа значително количество варовик.

Най-добре е върху алкални почви да се засяват калцифилни растения.