Борба срещу почвената кора

соя Ако след сеитбата се образува почвена кора, докато е още тънка, тя трябва да се разруши. Това става, като посевът се бранува с ротационна или с лека зъбна брана напречно или косо на редовете. Бранува се преди поникването на растенията. Понякога може да се наложи брануване и след поникването, но в такъв случай то трябва да се прилага само в обедните часове, когато тургорът на растенията е по-малък, за да не се чупят. С брануването, освен че се разрушава почвената кора, се унищожават и пониците на много плевели.

Борба срещу плевелите

Обикновено борбата срещу плевелите се води комбинирано чрез пръскане на посевите с хербициди и обработка на почвата. Изборът на хербицидите зависи главно от културата и от вида на плевелите. При употребата на подходящи хербициди се избягват вътрередовите обработки и се намаляват междуредовите, като се извършват само 1-2 окопавания на междуредията с тракторни култиватори.

Напояване

Напояване се извършва при соята и фасула. Прилага се обикновено през периода на цъфтежа и на нарастването на бобовете. Влажността на почвата се поддържа чрез няколко поливни над 70-75% от ППВ. Поливането се извършва чрез дъждуване с 50-60 м3 вода на декар или гравитачно по бразди със 70-80 м3 вода.

Борба срещу болестите и неприятелите

Зърнените бобови култури се нападат от много болести и неприятели. Особено големи са загубите от зърноядите. За борба срещу отделните болести и неприятели се прилагат различни средства: устойчиви сортове, подходяща обработка на почвата, обеззаразяване на семената преди засяването, пръскане с различни химични препарати и др.