През тежките зимни месеци и рано напролет най-често срещаното ненормално състояние на пчелните семейства е гладуването. То нанася извънредно големи щети, често много по-големи от щетите, които причиняват всички гнилцови заболявания, взети заедно.

Гладуване

През тежките зимни месеци и рано напролет най-често срещаното ненормално състояние на пчелните семейства е гладуването. То нанася извънредно големи щети, често много по-големи от щетите, които причиняват всички гнилцови заболявания, взети заедно. В много случаи пчелите умират от глад през зимата, поради недостатъчно запаси от мед или неправилното им разпределение в гнездото. Тогава умира цялото семейство или само част от пчелите му, вследствие на което то отслабва.

Пролетно време пчелите умират от глад, когато са привършили есенните си запаси или последните са ограбени при настъпили кражби и нападения.

През лятото пчелите могат да останат гладни при безберитбени периоди, когато времето не им позволява да летят и събират нектар и при остри ХТ. Друга форма на смущения, свързана с храненето е белтъчния глад/белтъчна дистрофия/.

Без пчелен мед пчелите могат да живеят в кошера най-много 3 дни, а отделната пчела без мед в гушката само 15-20 минути.

От гладна смърт пчелите умират и когато в питите има кристализирал мед.

Пчелния мед кристализира/захаросва/, когато съдържа глюкоза или мелицитоза, когато е по-гъст и когато пчелите се подхранват с центрофугиран мед, съдържащ по-голям брой първични кристалчета. Ниската температура благоприятства захаросването на меда. Питите с такъв мед трябва да се изваждат и на тяхно място да се поставят пити с некристализирал или да се заменят с гъст захарен сироп/2:1/.

Незапечатаният мед, както е известно, се вкисва под въздействието на дрождите. Той съдържа спиртове и киселини, вследствие на което става негоден за храна на пчелите. 

Мановият мед се различава от нектарния по химически състав и хранителност. Съдържа освен много захари още манит, дулцит, минерални вещества и значително количество микроорганизми/дрожди, гнилостни бактерии и гъбички/.

Храна и хранене на пчелите

Поради всичко това, мановият мед, кристализиралият и вкиснат мед, са вредни за пчелите, особено по време на зимуване и предизвикват много често гладна смърт.

Както посочихме преди това, гладуването се наблюдава  най-често през зимния период. През това време от глад умира  или цялото или част от него. От глад умират всички пчели на семейството през втората половина на зимуването, а частично измиране се наблюдава по-рано. Причина за това са неправилно подредените или малкото количество хранителни запаси.

Гладните пчели при прослушване издават своебразен шум/като сухи листа/. При почукване  по стената на кошера, шумът се засилва и не стихва бързо, както при здравите семейства. При преглеждането на такива семейства  се вижда, че една част от гладуващите пчели се намират навлезли в килийките, където са умрели/с коремчетата обърнати навън/, а другите са се оронили  и паднали  върху дъното, където са загинали. Гушките и средното черво  на умрелите пчели са празни.

  Когато гладуването е в  следствие на:

  - Неправилно разполагане през есента на хранителни запаси с мед - телата на умрелите пчели се намират само под и по тези пити, върху които е било образувано пчелното кълбо. Встрани от него питите имат мед.

- Кристализиран мед - на дъното на кошера по междините на питите се намират цели редици кристалчета, успоредно с трупчетата на пчелите.

- Вкиснат мед - от гнездото се носи виненокисела миризма.

- Манов мед - виждат се кафяво диаретични зацапвания на питите, рамките и стените на кошерите. Подморът на дъното на кошера е голям. Медът в питите се е вкиснал  и стекъл  по тях  и дъното на кошера/МТ/.

 През пролетта пчелите могат да умрат от глад - поради възвратните продължителни застудявания, при които затоплящите пилото пчели не са в състояние да имат контакти с питите с мед,- по-бързото привършване на зимните запаси, вследствие на отглеждане на пилото - липсата на приток на нектар или подхранване - ограбване на медовите запаси от пчелни крадци. Същевременно може да се наблюдава умиране на пилото от глад и простудяване.

 През лятото причина за гладуването най-често са липсата на отделяне на нектар или кражби. В такива случаи нерядко пчелите се разлетяват по съседните кошери или се присъединяват към семейството крадец. За да не се допуска умирането на пчелите от глад през зимата, още  при подготовката на пчелните семейства за зимуване, трябва да се осигурят с достатъчни по качество и количество хранителни запаси/14 до 20 кг мед и няколко пити с пчелен прашец/. След презимуването в гнездата е необходимо да има най-малко 7-8 кг мед, с който пчелите да задоволяват нуждите си за ранно развитие на семействата.

Умиращите от глад пчелни семейства могат да бъдат съживени, ако се пренесат  в затоплените помещения и се напръскат  с гъст захарен сироп/2:1/ или разреден мед.

Устройство и организация на пчелина

Подхранване

За подхранване на недостатъчно запасените семейства през зимата се използват полутвърди храни, които се усвояват напълно от пчелите. Такива са кристализиралият мед, захарно-белтъчни храни/кръмова маса/, а по късно и гъст Автор  -  Наско Кириловзахарен сироп/2:1/.

Захарно-белтъчната храна се приготвя по следната рецепта: към 8 кг пудра захар, предварително смесена съъс сухо мляко НИДО, опаковка от 400гр/по 20гр  за всяко пчелно семейство от сухото мляко/, се добавят 1.9кг мед, предварително разтворен във водна баня до 42 градуса от здрави пчелни семейства и 100 мл вода. Добре се смесват всички съставки, докато добият вид на тесто. То се разфасова в полиетиленови или марлени торбички по 500 гр. Така напълнените с тесто торбички се разточват на дебелина 0.5см, след което се надупчват и поставят върху рамките на кълбото под възглавницата. Подхранването на пчелните семейства се извъшва двукратно или трикратно/според нуждата на пчелите/ по 500 гр през 10-15 дни, в зависимост от силата им.

В пчелина през месец март

Когато температурата на околната среда достигне 15 градуса, подхранването се извършва със захарен сироп/2 части захар и 1 част питейна вода/. Количеството му е в зависимост от силата на пчелните семейства, а продължителността - до набавяне на хранителните запаси, нужни за този период.

Необходимо е да не се забравя, че гладуването е много важен фактор, предизвикващ не само отслабването и умирането на няколко или повече семейства, но то е една от подпомагащите причини за проявяването, тежкото протичане и разпространението на редица заразни болести по пчелите и пилото/ НЗ, ЕГ, МГ, КГ и други/.

Автор  -  Наско Кирилов

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Повреди в пчелните кошери причинени от мишки

Присъединяване на пчелни семейства

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите