Конструктивно той се състои от две отделения; долно, наречен плодник (корпус), в който се помества пчелното гнездо и горно, което служи за складиране на мед и се нарича магазин. Плодникът има форма на четириъгълен сандък, в който се поместват дванадесет рамки. Освен рамки в плодника има още и две преградни дъски. Те са малко по-широки и високи от рамките, за да допират до стените и дъното. Дъното е подвижно, така че да може да се измъква когато е необходимо. Отпред то е издадено, за да образува така наречената прилетна дъска, върху която пчелите кацат преди да влязат в кошера. Входът се намира на предната стена, над прилетната дъска. Има и горен малък вход.

Рамките са разположени отвесно, перпендикулярно на входа. Такова разположение на рамките се нарича студено, а когато се поставят успоредно на входа - топло. Краищата на горните летви на рамките се наместват в нарочно направен филц. Отгоре, на 8 мм над рамките, се поставя възглавница, на която има място за хранилка и замрежени отделения за осигуряване на въздух при затваряне и транспортиране на пчелите. Над възглавницата е покривът (капакът), който също е подвижен.

Втората част на кошера, магазинът, има размери каквито има плодникът, а височината му е наполовина от височината на плодника. Рамките са 12 и са наполовина на височината на плодниковите рамки. Магазинът е само временна надставка към плодника. Той се поставя само по време на пчелната паша.

В пчеларската практика, в нашата страна, се използват и 10-рамковият Дадан-Блатов кошер с втори корпус или магазин.
Автор: Наско Кирилов

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Восъчен молец - интересни факти и начини за борба с восъчния молец

Избор на място за пчелин

Устройство и организация на пчелина

Развитие на медоносната пчела

Храна и хранене на пчелите