Злокачественият гнилец е най-упоритата заразна болест по пилото, особено в географски райони с по-висока лятна температура. Причинява се от бацил, който в трупа на умрялата личинка се превръща в спора. Спорите са устойчиви при изсушаване, на въздействие с топлина, на дезинфекционни средства, ултравиолетови лъчи и пр. В кипящ мед, в който бацилите загиват почни мигновено, спорите преживяват до 20 минути, а в загрят до 100 гр.С. восък и в 5% карболова киселина-до няколко денонощия. В труповете на умрели личинки, както и във всичко, по което са попаднали частици от гнилостната маса, спорите се запазват жизненоспособни за няколко десетки години.


Тази тяхна голяма устойчивост, както и трудното механично почистване от пчелите на точливата или засъхналата вече гнилостна маса от килийките са причина за упорития ход на злокачествения гнилец, от който заболялото семейство не може да се излекува, дори и когато се подпомогне от пчеларя. Признаци:Личинките се заразяват преди запечатването им, болестта се проявява след него. Първите промени остават скрити за пчеларя и специалиста. Първите видими признаци са потъмняване, хлътване и пробиване на места на капачетата над умрелите личинки, както и изоставането на тези килийки сред площите с излюпващо се пило.Те се забелязват обаче след 10-15 дни след като личинките в тях са умрели. Ако се отстрани продраното и хлътнало капаче, от килийката се изчовърка шоколадокаюявата и силно точлива гнилостна маса, която е залепнала за дъното и долните стени на килийката. По миризма напомня разтопен туткал или развалена риба.

 


Още по късно в такива килийки се откриват само тъмнокафяви до черни корички, също здраво залепнали за дъното на стените. За да се открият по-лесно тези остатъци, питат се държи леко наклонена срещу слънцето и лъчите падат в самите килийки. Ако питата е новоизградена, остатъците прозират през восъчните стени и имат вид на утайка между дъното и долните две стени на килийките. Остатъците от гнилостната маса се изваждат трудно. Пчелите могат да ги озоставят. Миризмата вече не се усеща или е по-слаба. В началото на заболяването на изоставащите килийки с хлътнали, потъмнели и продрани капачета е малък, те се откриват тук-там сред площите, от които здравото пило вече се е излюпило и килийките отново се заемат с яйца или млади личинки. Със заразяването на все повече личинки броят на такива изоставащи килийки се увеличава. Затова се получава прошарване на пилото, което говори за заразно заболяване и лесно може да се различи от прошарването с килийки с пресен мед по време на усилен принос на нектар.По тези признаци американския гнилец може да се разпознае в самия пчелин.

 


Разпространяване на заразата 

 


В гнездата заразата се разпространява чрез пчелите чистачки и кърмачки.При опитите им да почистят килийките от гнилостната маса зацапват с нея устните органи и крачетата си и с тях пренасят спорите в медовите венци, в прашеца, както и на нови здрави личинки. Прегряването на гнездото ускорява хода на американския гнилец, то улеснява и ускорява покълването на спорите на причинителя в чревното съдържание на личинките, а след това и усиленото размножаване на покълналите от тях бацили. Това именно обяснява защо злокачествения гнилец има най-бърз ход и най-широко разпространение през летните месеци и в по-южните райони. Особено избухва и бързо протича в пчелини, в които семейства се оставят през лятото без горна възглавница, поради което гнездата им се прегряват.

 


Боледуващите семейства отслабват поради все по-нередовното подменяне на състава на износващите се от работа пчели- при напреднала форма на болестта заболяват и умират на 50-60 и дори 80 % от личинките, а голяма част о килийките по питите остават блокирани от гнилостна маса, която пчелите не могат да почистят. Оживелите до есента или пролетта, но вече отслабнали семейства, стават обект на кражба от страна на пчелите от здравите семейства в същия или от близките околни пчелини. Съгласно Наредбата за борба срещу болестите, неприятелите и вредителите по пчелите и полото заболелите от американски гнилец пчелни семейства се унищожават. Тази мярка, макар и икономическа не изгодна, от епизоотологична гледна точка тя е най-издържаната, поради това че с незабавното и правилно унищожаване се ликвидира самата зараза, без да се дава възможност за разпространението й.

 


Друга причина за унищожаване на заболелите семейства, че и каквито лечебни средства да се прилагат, заразата си остава в гнездото и след ликуване болестта се завръща. Съчетаването на ликуване с прехвърляне на пчелите в друго гнездо и върху неизградени пити също не е за предпочитане, прехвърленото семейство не може да изгради 5-6-8 пити и да ги зареди с достатъчни и количествени хранителни запаси, още повече че болестта се открива най-вече през лятото, а дори и през есента, когато пашата на пчелите вече е преминала. Дори и при най-прецизното прехвърляне и лекуване се създават възможности за разнасяне на заразата сред здравите пчелни семейства.

 


Изгаряне на болните семейства- след откриване на болно или съмнително за американски гнилец пчелно семейство и след вземане на проба, входът на кошера трябва да се стесни, за да не се напада от крадци. Задушаването става надвечер след прибирането на пчелите, като се използва серен пушек-в добре разпалена пушалка се поставя сяра /на бучки, на прах или ленти/ и през входа на кошера се вкарва обилно пушек, докато престане да се чува шум при прослушване. Може да се използва и 30-50 мл формалин / 40% неразреден/, който се полива отгоре върху рамките или по-добре –върху покривните материали, без да се открива гнездото. И при двата случаи кошерът трябва да се запушат евентуални цепнатини, от където може да излиза серния двуокис,формалинът.

 


Времето на задушаване зависи от силата на семейството и от интензивността на подпушването. Обикновено след 10-15 минути вече не трябва да с чува шум от живи пчели, като гнездото със задушените пчели трябва да се изгори още същата вечер. В никакъв случай не трябва да се оставя за другия ден, защото през деня незащитените гнезда може да се нападнат от пчели крадци и заразата да се разнесе. На подходящо място се изкопава трап с размери съобразно броя на задушените семейства. Напряко се поставят 2-3 метални пръта и в трапа се разпалва буен огън.

 

 


Кошерите се пренасят до трапа, върху сламата, отварят се питите една след друга и се поставят кръстосано върху металните прътове на огъня. Огънят трябва да се поддържа буен и продължително време, защото питите съдържащи мед горят бавно и трудно. Ако се унищожават единични кошери, изгарят се и магазинните пити независимо дали са пълни с мед, или са празни. След опразване на плодника в огъня се изсипва и задушените пити, както и остатъците по дъното, Ако кошерът е стар и той подлежи на изгаряне. На края в огъня се изхвърля и сламата и амбалажната хартия на която е бил разформирования кошер и са попаднали капки мед, трупове на пчели и други отпадъци. След това трапът се зарива, като върху жарта се нахвърля най-горния слой, по който може да има отпадъци, съдържащи спори. Когато кошерът е нов и не подлежи на изгаряне, той се затваря плътно и се прибира още същата вечер или рано сутринта на другия ден в недостъпно място за пчелите, където ще бъде дезинфекциран. За да бъде ефективна борбата и да се ликвидира безостатъчно заразата в засегнатия пчелин, трябва да се изгорят и всички други стари, разнебитени кошери, рамки и т.н.

 


Медът от магазините на унищожените семейства може да не се изгаря и след неговото центрофугиране се поставя в недостъпно място за пчелите, докато изкристализира. Дезинфекция на кошерите – Това се извършва в недостъпни за пчелите помещения или на открито, по време когато пчелите не летят. Най-сигурната дезинфекция е чрез обгаряне с бензинова лампа. Пламъкът се насочва постепенно по цялата вътрешна повърхност, като особено внимание се обръща на фалцовете по предната и задната стена, върху които се лежали рамките, както и на ъглите, където се задържат големи количества клей и восък.

 


След почервеняване на дъските загарът от изгорелия клей и восък се изстъргва и ако се покаже зеленикава повърхност, обгарянето се повтаря, особено по фалцовете и ъглите. Дезинфекция може да се извърши също чрез потапяне на ½-1 час или дву-трикратово измиване с горещ 80-90гр.С содов разтвор /2-3 % соса каустик или 4-5% сода за пране/ и изтриване с четка за дъски, последващо от проплакване с чиста води и просушаване на слънце. Възглавниците, кеневирите, както и работните дрехи и булото се дезинфекцират чрез изпиране в гореща вода и изглаждане с гореща ютия. Още по –сигурно е, ако се киснат в разтвор на 2% водороден прекис за 3 часа, на 4% формалин 4 часа, 1% хлорамин + 1 % амониев сулфат за 2 часа, 3 % бетапропилактон 3 часа. С тях се дезинфекцират и пушалките, четките, а за ръцете се пропоръчва почистване със спирт за горене или с детергент /перилен препарат за домакински цели, който разтваря восъка и прополиса/, измива се обилно с вода и накрая потапяне в 3-5% карбол. Карантина.

 


За да се избегне по нататъшното разпространение на болестта, заразеният пчелин и разположените в радиус 3 км от него други пчелини се карантинират за 1 година след ликвидирането на последното болно семейство. През този период е забранено изнасянето от тях на пчелни семейство, празни кошери, майки и роене. Не се разрешава настаняване на пчелни семейства от други райони. Един месец след началото на карантината се извършва преглед на семействата в заразения и в околните на него пчелини и ако не се открие ново болно семейство, ограниченията на околните пчелини се вдига, а от заразения става след една година. След този щателен преглед може да се допусне профилактично третиране на пчелните семейства с разрешени ветиринарномедицински препарати.

 


За предпазването на пчелините от появата на злокачествен гнилец, както и от други заразни болести, важат профилактичните и хигиенни мерки, с които се цели да не се внасят болестните причинители, по всички възможни начини и на-вече чрез пчелите крадци, с ръцете и инструментите на пчеларя или със заразен стопански инвентар. Тези налитания на пчелите да се предотвратят в периода на липса на пчелна паша, да се осъществява ежегодно пролетна профилактична дезинфекция на кошерите, да не се използват недезинфекцирани закупени кошери и друг инвентар, да не се пренасят кошери по време на карантината, редовно да се почиства от клея и дезинфекциране на ръцете, особено след преглед на болни или съмнителни семейства, редовно следене състоянието на пилото и изпращане на материал за изследване при съмнение и др.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Борба с доброкачествения европейски гнилец

Пълното спокойствие е от голямо значение за благополучно презимуване на пчелните семейства

Нозематозата - паразитна болест по пчелите

Ужилване от пчели и мерки против него