Появява се най-често през пролетта и първата половина на лятото и е свързана с простудяване и недохранване на пчелните ларви. Боледуват най-често слабите семейства, а през лятото - и семействата засегнати от ХТ, при които се загубват голляма част от летящите пчели. Загубите от него са много големи, поради широкото му разпространение.

От началото на 21 век европейският гнилец е станал проблемно заболяване за страните от Западна Европа. Европейският гнилец всъщност е сбор от няколко заболявания, които си приличат по клинични признаци и се предизвикват от различни причинители - Bac.alvei, Melissoccocus pluton, Bac.laterossporus, Enteroccocus Faekalis и някои други подобни на тях.

Майска болест при пчелите

Характерно за това заболяване е, че то се проявявa, когато освен възбудителите в червото, върху ларвите действат и неблагоприятни условия, които намаляват тяхната устойчивост/недохранване, простудяване, поемане на токсични дози от ХП/. Поради това европейският гнилец е не само заразна болест, но и болест на условията, при които се намира пчелното семейство, съответно пилото. 

Признаци 

При европейския гнилец се поразяват предимно незапечатаните ларви. От начало болните ларви стават неспокойни, изменят естественото си положение в килийките/обърнати са с гръб нагоре, или изправени/, тялото им придобива прозрачност, загубва кръглата си форма и блестящо седефения си цвят. Труповете на умрелите ларви не залепват за дъното и стените на килийките и пчелите лесно ги изхвърлят навън. След това труповете се разлагат, придобиват мажеща се консистенция/кашица/ и издават миризма на гнило или изпотени крака. Ако са били вече запечатани, капачетата над тях не хлътват надолу или са леко потъмнели и продрани. По-късно, ако не бъдат изхвърлени, труповете изсъхват и се превръщат в мръсно-жълти до тъмно кафяви корички, леко прилепнали в килийките. При опит за изваждане с клечица на гнилцовата маса тя не се точи.

Много важен признак на европейския гнилец е прошарването на пилото между площи с вече запечатани килийки се откриват и такива с току-що снесени яйца или с млади ларви. В тези килийки преди това е имало умрели ларви, които са били изхвърлени от пчелите, а след това майката е снесла нови яйца. Ако се проведе бактеорологично изследване, в болните ларви и в по-пресните трупове се образуват предимно неспорообразуващите възбудители на европейския гнилец , а в разложените трупове - спорообразуващи.

Протичането на болестта е в зависимост от силата на пчелното семейство, количеството на хранителните запаси и сезона/резките температурни промени през пролетта и честите безберитбени периоди/. Болестта протича най-тежко през май и юни. Особено силно тя се проявява при слабите и с недостатъчно хранителни запаси пчелни семейства. Силните семейства бързо се оправят след подобряване на времето и при тях болестта заглъхва дори без лекуване. Ако обаче до подобряване на времето болестта е получила тежък характер, семействата трудно се оправят сами. При случаите, когато се засяга не само запечатаното пило, но умират и ларви при след запечатването им, протичането на болестта е много тежко.

Присъединяване на пчелни семейства

Мерки за борба

Според наредба №30 на МЗГ за предпазване, ограничаване и ликвидиране на болестта ЕГ, провежданите мерки са следните:
- след потвърждаване на диагнозата борбата срещу европейския гнилец се провежда диференцирано, съобразно силата на пчелното семейство и степента на проявяване на болестта.
- семействата с тежка или напреднала степен на европейски гнилец или ПГ, както и много слабите пчелни семейства се унищожават. 
- леко засегнатите и силни пчелни семейства се лекуват след отстраняването на питите с поразено пило. Лечението се извършва под контрола на ветеринарен лекар, с разрешение за употреба на ВМП. Медът получен от тези пчелни семейства се използва за преработване в хранителната промишленост.
- профилактиката  при липсата на нови случаи на заболяване през периода пролет-лято семействата се прехвърлят в празни дезинфекцирани кошери -"гол рой", и се подхранват със захарен сироп.


Автор - Наско Кирилов

Вижте още:

Влага в пчелния кошер

Екологично пчеларство - отглеждане на пчели без използване на лекарства

Основни принципи, свързани с подхранването на пчелите

Вредители на восъчните пити - восъчни молци