Същността на този начин се състои в разделянето на пчелното семейство и гнездото на две приблизително равни половини, всяка от които след това се развива в самостоятелно семейство. Деленето обаче трябва да се извърши след приключването на главната паша. Този начин може да се прилага в райони със средна или по-късна главна паша, за да имат възможност новообразуваните семейства да се развият до есента и да презимуват добре. За целта се използват най-силните семейства в пчелина, които се отглеждат в двукорпусни, многокорпусни или кошери лежаци.


Деленето на семейството се извършва по обяд, когато по-голямата част от летящите пчели са на работа навън. До самия кошер се поставя друг, празен. Двата трябва да са еднакви по форма и цвят и да са на едно равнище. В празния кошер се поместват половината от питите с пчели, пилото, меда и прашеца, като се следи в кой кошер ще попадне майката. Встрани гнездата се ограничават с преградна дъска и кошерите се затварят. След това те се изместват така, че да отстоят от старото място на около 50см. Летящите пчели, които се връщат от паша, се разпределят между двата кошера. Пчелите налитат по-охотно в този, в който се намира майката. Поради това желателно е майката да се остави в новия кошер. Привечер на семейството без майка се дава с клетка плодна майка, която след 24 часа се освобождава. През следващите дни кошерите постепенно се раздалечават един от друг, докато се поставят на постоянните им места.


В пчелини, които разполагат с кошери лежаци, семейството се разделя по следния начин:от средата на кошера се изважда една пита и на нейно място се слага плътна преградна дъска. Питите с пило, храна и пчели се разпределят равномерно. В кое отделение ще попадне майката, е без значение, но добре е да се знае в кое е тя. Привечер на отделението без майка се придава плодна майка. Кошерът лежак трябва да има два входа - преден и страничен. На двете новообразувани пчелни семейства се прилагат всички мероприятия по подготовката и навременното им зазимяване. Те заедно се затоплят и изразходват по-малко храна през зимата. Този начин на образуване на нови пчелни семейства дава дъзможност да не се губи главната паша през годината на разделянето, а през следващата година двете семейства ще се развиват и могат да използват главната паша.
Автор: Богомил Генов

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Паралич и черна болест при пчелите

Лечебни свойства и приложение на прополиса

Ненормалните състояния в живота на пчелните семейства

Запасна майка