Запасните майки имат голямо значение за всеки пчелин. Запасните майки са необходими на пчеларя за оправяне на осиротели семейства през есента и пролетта или ако не се използват за тази цел, може да се развият в пълноценни семейства.

Съществуват няколко начина за подготовка и зазимяване на нуклеусите със запасни майки.

Към всяко основно пчелно семейство може да се зазими по една запасна майка. За тази цел в началото на септември дадан-блатовият кошер може да се раздели с плътна преградна дъска на 2 отделения - за основното семейство на 7 пити и за запасното семейство на 4 пити, а лежакът - за основното семейство на 12-14 и за запасното на 6-4 пити. На всеки нуклеус със запасна майка се прави отделен вход.

По-слабите на пчели нуклеуси зимуват успешно в магазин или корпус, поставен над силно пчелно семейство, като се изолират от него с неподвижно дъно. Магазинът или корпусът се разделя предварително на 8 или 5 отделения (за 1 или 2 пити). На всяко отделение са прави отделен вход на различна височина и предната стена се оцветява различно. На всяко плътно заето от пчели междурамие се оставят 2-2,5 кг мед и една пита с прашец.

Много добри условия за презимуване на по-слаби нуклеуси със запасни майки предоставят дадан-блатовият кошер и лежакът. Дадан-блатовият кошер се разделя с 2 плътни преградни дъски на 3 отделения, а лежакът - с 3 преградни дъски на 4 отделения. На всяко отделение се прави отделен вход и предната стена се оцветява различно.

Многокорпусният кошер също създава добри условия за зимуване на 1 или 2 запасни майки. Един от корпусите се разделя на 2 отделения с по 4-5 пити с мед и прашец. Корпусът се поставя върху силно пчелно семейство, като се изолира от него с разделителна табла, вентилационните отвори на която се откриват с по 1 см. За нуклеусите се отварят предните и задните входове на разделителните табли.

Най-добре е запасните майки да се създават в началото на главната паша на 1 или 2 пити със зряло люпещо се пило и пчели, взети от най-силните и здрави пчелни семейства. След оплождането на майките те сами увеличават пчелите си. При благоприятни години нуклеусите със запасни майки сами могат да си осигурят храна за зимата.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на пчелни майки и създаване на рояк

Зазимяването на пчелите през октомври

Синдром на празния кошер

Болести на пилото при пчелните семейства