Значението на запасните майки за всеки пчелин е голямо. Използва се за оправяне на пчелното семейство останало без майка, за подмяна на стара майка или за образуване на ново пчелно семейство.

Резервът от запасни майки е необходим и той трябва да бъде от 10-15% от общия брой на семействата в пчелина. Принципно създаването на запасни майки не се отличава от новосъздаващите се. Разликата е в това, че те се образуват по на 3-4 пити в кошер (Дадан Блатов или многокорпусен). Във всеки от тях могат да се оформят по 2-3 плътно отделени помежду си нуклеуси с отделни входове в различни посоки, боядисани с няколко цвята.

Нуклеусите със запасни майки се създават най-добре в началото на главната паша с 2 пити със запечатано пило и 1-2 с мед и прашец заедно с пчелите по тях.

При зазимяването им трябва да бъдат подсигурени с 5-6 кг. мед и пчелите им да заемат 3-4 междурамия.

Автор - Наско Кирилов