Присаждането на пъпка (окулирането) е основният начин за производство на посадъчен материал в овощарството. Според времето (срока) на присаждане то бива два вида:  присаждане на будна пъпка и присаждане на спяща пъпка.

Присаждането на будна пъпка се прави през пролетта, след започване на сокодвижението. Присадената пъпка се прихваща и до края на вегетацията от нея се образува прираст с височина 50-70 см.

Присаждането на спяща пъпка се прави от средата на юли до средата на септември. Разликата е, че при този начин на присаждане пъпката се прихваща, но развитието на културния летораст започва едва на следващата пролет. Именно присаждането на спяща пъпка е масово разпространеният начин на присаждане. Присаждането на Т-образен разрез (нарича се така заради специфичния отрез на подложката) през лятото, т.е. на спяща пъпка, е начин да използвате израсналите семеначета.

Присаждане на Т-образен разрез

Процедурата по самото присаждане на пъпка на Т-образен разрез не е особено сложна, но има някои особени моменти, с които трябва да се съобразите, за да имате успешно прихващане. Най-добре е присаждането да става в ранните сутрешни часове, когато е по-хладно, защото раните по кората бързо засъхват и има опасност прихващането да не стане. Именно заради това се избира хладно време и самото присаждане трябва да се извърши много бързо, пак с цел да не изсъхва отрезът. Вторият важен момент преди самото присаждане е вземането на калеми (едногодишни добре узрели леторасти от сортовете, които ще размножаваме). Това също трябва да стане през хладните часове на деня. Веднага след отрязването на калемите за присаждане листата се режат, като на калема се оставя само част от листната дръжка с дължина около 1 см. Листата се премахват, за да не изпаряват влагата от калемите. След премахването на листата калемите се слагат в кофа с вода и се държат там до момента на присаждане, за да не изсъхват. Желателно е присаждането с тези калеми да става веднага или до края на деня.

След това следва самото присаждане, което е разделено на 4 етапа:

  • Направа на Т-образен отрез на подложката (семеначета) на 10-12 см от почвената повърхност.
  • Изрязване на щитче от калема с пъпка, част от кората и минимално количество дървесина.
  • Поставяне на щитчето с пъпката в направения разрез.
  • Превързване на така поставената пъпка с цел да се подобри контакта между нея и подложката и да се предотврати загубата на влага от мястото на присаждане.

Техника на присаждане

На подложката се избира гладко място на 10-12 см от почвената повърхност, на което да се направи разрезът. Самият разрез се прави много лесно. Първо се прави един хоризонтален разрез на около 1/3 от обиколката на подложката, последван от един вертикален разрез с дължина 3-4 см, който да се пресече с хоризонталния разрез. Дълбочината на разрезите е такава, че да се пререже само кората на подложката, без да се прерязва тъканта под нея. Това се преценява лесно, защото кората е мека и се реже лесно, а дървесината под нея е доста по-твърда. След направата на тези два разреза следва отлепянето на кората, фактът, че има сокодвижение, прави тази процедура доста лесна. Отлепянето на разрязаната кора става с обратната страна на ножчето за присаждане. Кората се отлепя толкова, колкото да може да се постави под нея пъпката. Следва моментът с изрязването на щитчето с пъпката. Калемът се хваща с лявата ръка така, че пъпките да сочат към присаждача. Показалецът на лявата ръка се поставя точно под пъпката, която ще се изрязва. Острието на ножчето се поставя на около 1,5 см под пъпката. Плавно и с едно движение на ножа трябва да се изреже част от кората с дължина 3 см, в средата на която е пъпката (1,5 см под и 1,5 см над пъпката). След това щитчето се хваща за оставената част от листната дръжка се поставя под кората на подложката в направения разрез. Важно е докато изрязвате щитчето да се опитате да вземете минимално количество дървесина, защото тя пречи на прихващането. Ако усетите, че дървесината е много, изрежете друго щитче. Трябва да се внимава в стремежа за малко дървесина да не отрежете основата на пъпката. В крайна сметка по-добре е да отрежете щитче с повече дървесина, отколкото щитче с наранена пъпка. След като поставите щитчето в Т-образния отрез, и го притиснете добре с пръсти и го привържете стегнато със специални силиконови или пластмасови ленти или с рафия.

Дали присадените пъпки са се прихванали, ще проверите след около 2 седмици. Ако пъпката се е прихванала, листната дръжка ще е изсъхнала и паднала или ще падне при лек допир с пръст. Щитчето ще е свежо и превръзката евентуално ще е започнала да се впива в мястото на присаждане. Сега е моментът да изрежете превръзката (ако е започнала да се впива) от обратната страна на прихванатата пъпка.

Ако присаждането на пъпка не е било успешно, листната дръжка няма да е паднала, ще е изсъхнала, а с нея ще е изсъхнало и щитчето. При допир с пръст тя няма да падне. Ако се е получило така, хващайте калемите и ножчето за присаждане и опитайте пак. Може да присаждате до края на сокодвижението, което в някои години е до средата на есента.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Бадем - биологични особености

Най-добрите условия за отглеждане на арония?

Създаване на лешникова градина и грижи за насажденията

Избор на овощни видове и сортове за засаждане в крушова градина