дражирани семенаСемената на някои културни растения са много дребни. Например масата на 1000 семена от тютюн е 0,1 г, а от мак - 0,3-0,6 г. Измежду цветята има видове с още по-дребни семена. Например семената на бегонията по стойност се равняват с еквивалентното на тях по маса злато.

От зеленчуковите култури дребни семена имат морковите (1,2-1,5 грама/1000 семена) магданозът (12-18 грама/1000 семена), салатата (0,8-1 грама/1000 семена), лукът (3-4 грама/1000 семена) и др. Когато дребните семена се засеят направо, количеството им, попаднало в почвата, е над сеитбената норма и поникналите растения трябва де се прореждат. По този начин, от една страна, има загуба на ценно семе, а от друга, за прореждането се влага повече труд.

Същността на метода да се дражират дребните семена за сеитба е следната: почистените семена от дадената култура, които трябва да са с висока биологична стойност и гарантирана сортова чистота, се покриват със смес от хранително вещество и растителнозащитен препарат.

Чрез дражирането на семената се увеличава обемът им, което позволява засяването им на определено разстояние, освен това се намалява сеитбената норма и се подобрява храненето на растенията.

Засетите в добре обработена почва дражета (гранули) под действие на влагата се разпукват. Семето започва да поклънва, като растежът на пониците се подпомага от намиращите се в дражето хранителни вещества (макро- и микроторове).

При засяване на дражирани семена почвата трябва да е равномерно влажна навсякъде. В противен случай на местата, където влажността е недостатъчна, бързо нарастващите поници могат да загинат. Затова относително скъпите дражирани семена трябва да се използват само там, където има възможност за поливане.

Опитът от практиката показва, че дражираните семена значително облекчават работата при сеитба. Ето защо употребата им заслужава по-голямо внимание!