Разсад доматиПроизводството на зеленчуци у нас се осъществява или чрез директно засяване на семената на постоянно място (бамя, моркови, магданоз, грах, фасул и др.) или чрез засаждане на достигнали определена фаза на развитие разсадни растения (разсад) - (патладжан, пипер, зеле, целина, тиквички и др.). При някои зеленчукови култури (домати, краставици и др.) широко се практикува отглеждането и по двата начина.

Начини на сеитба на зеленчуковите култури

В по-големите зеленчукови градини засяването е изключително механизирано. Все по-широко се практикува ръчното засяване на семената за производство на зеленчуков разсад в зеленчуковата градина. Сеитбата може да бъде разпръсната, ивичеста, редова, гнездова или лентова. Разпръснатата сеитба на зеленцуците се прилага предимно при разсадопроизводството и при отглеждането на ряпа, репички и спанак.

Ивичестата сеитба се прилага при някои кореноплодни култури (морков, магданоз). При нея семената се разполагат в тесни ивици 3-10 см, между които се оставят разстояния, позволяващи механизиране на почвообработките.

Гнездовата сеитба се прилага при някои тиквови култури (дини, пъпеши, тикви) и при някои увивни сортове фасул - семената се засяват в предварително подготвени гнезда. Гнездата, подготвени за тиквовите видове, се наторяват с органични и с минерални торове, за да се създаде благоприятен хранителен режим за интензивно развитие на младите растения. За всяко гнездо се осигуряват 2-3 кг добре разложен оборски тор.

Редовата сеитба се прилага при граха, бамята, спанака и др. Лентовата сеитба е един от най-подходящите и широко използувани начини на сеитба, които може да се прилагат при почти всички зеленчукови култури. Голямото му предимство пред останалите начини се изразява в няколко аспекта:

  • избор на оптимална големина и конфигурация на хранителната площ;
  • повишаване производителността на поливаческия труд;
  • възможност за механизиране на всички работни процеси.

Механизираното засяване се извършва с пневматични сеялки и специализирани зеленчукови сеялки за точна сеитба, които работят с 2-3 пъти по-ниски сеитбени норми.

Срок за сеитба на зеленцуци

Сроковете за сеитба на зеленчуковите култури зависят от биологичните особености на растенията, почвено-климатичните условия и производственото направление. В зависимост от сроковете на сеитба основните зеленчукови култури се разделят в следните групи:

  • пролетни (репички, лук, грах, магданоз и др.);
  • летни (репи, моркови);
  • есенни (спанак, марули);
  • предзимни (лук, грах, моркови, бакла).

Сеитбена норма на зеленчуковите култури

Сеитбената норма на зеленчуковите култури зависи от едрината на семената, от стопанските им качества, от големината на хранителната площ, осигурена за едно растение, от начина на засяване и от срока на отглеждане.

Дълбочина на засяване

Дълбочината на засяване зависи от едрината на семената, влажността и структурата на почвата. По-плитко се засяват по-дребните семена при почви с по-тежък механичен състав и по-слабо колебание на влажността в повърхностния почвен слой.

При тиквовите зеленчукови култури, когато сеитбата се извършва на гнезда, се прилага т.нар. етажна сеитба като част от семената се засяват по-дълбоко, а другата част - по-плитко. Така за поникването на семената се осигуряват по-близки до оптималните температура и влажност на почвата, независимо от климатичните особености на пролетта.

При културите с по-дребни семена (лук, праз, домати, пипер, патладжан, моркови, магданоз, пащърнак, зеле, ряпа, репички и др.) засяването се извършва на дълбочина 1,5-2,5 см, при културите със средно едри семена (краставици, дини, пъпеши, салатно цвекло, бамя) - на 3-4 см, а при културите с едри семена (фасул, бакла, тикви, грах) - на 4-6 см.

Производство на разсад

Голяма част от зеленчуковите култури се отглеждат чрез предварително производство на разсад. Този начин на отглеждане има следните предимства: удължава се вегетационният период на зеленчуковите култури, създават се условия за отглеждане на зеленчукови култури с високи изисквания към топлината, за по-ранно узряване на зеленчуците от полското производство, за увеличаване периода на консумацията на пресни зеленчуци и за увеличаване на добивите.

Един от недостатъците на този начин на отглеждане на зеленчуковите култури е необходимостта от скъпо струващи култивационни съоръжения.

Засаждане на разсада

Засаждането на разсада се състои в отскубване на растенията (разсадът) от площта, където са отгледани до определена фаза, и в изнасянето им на постоянно място.

Подготовка на разсада за засаждане на зеленцуците

За по-добро запазване на кореновата система на растенията лехите с разсада се поливат много добре в деня преди разсаждането. При наскубване на разсада се отстраняват растенията с механични повреди (пречупени стъбла, вегетативен връх и листа), а също и растенията с видими признаци на поражения от болести или с наличие на яйца и ларви от неприятели по вегетативните им части. При зелевите култури и праза се извършва съкращаване на част (1/3 до 1/2) от листната маса, за да се приведе в съответствие с намалената коренова система и да се намали транспирацията. Два-три дни преди засаждането разсадът се третира профилактично с пестициди срещу икономически важните за културата и за съответния район болести и неприятели.

Дълбочина на засаждане на зеленчуковите култури

Дълбочината на засаждане се определя в зависимост от височината и типа на стъблото на разсада и от начина на отглеждането му (в саксийки, кубчета или на лехи). Културите, които имат по-слабо развитие или скъсени стъбла (зеле, салата, целина) и образуват листна розетка, се засаждат по-плитко (до междувъзлието на първия същински лист). Плитко (на 3-4 см) се сади лукът и празът. Доматите, пиперът и патладжанът се засаждат на дълбочина 5-6 см над кореновата шийка. Отглежданите в саксийки или в торфени кубчета растения се засаждат така, че горният ръб на саксийката или кубчето да остане на 2-3 см под повърхността на почвата. При засаждане на прераснал разсад от домати, краставици, дини и пъпеши растенията се поставят под наклон (полагат се), като стъблото се покрива с почва до най-ниско разположения зелен лист.

Начини на засаждане на зеленчуковите култури

При ръчно засаждане се използуват садила или малки мотички с къси дръжки. Растенията, отгледани в торфени кубчета и в саксийки, се засаждат като в предварително маркираните редове се правят ямки (гнезда) с дълбочина, малко по-голяма от височината на кубчетата или саксийките.

Механизирано зеленчуковите култури се засаждат с разсадосадачни машини. Едновременно със засаждането се извършва поливане на растенията, за да се ускори прихващането им.

{youtube}_O_ZtVAAg8M{/youtube}