Както повечето овощни видове и кивито (актинидия) се размножава чрез семена и по вегетативен начин - чрез присаждане или вкореняване на зрели и зелени резници. За големи насаждения посадъчният материал се произвежда по вегетативен начин, тъй като по-голямата част от получените от семена растения са мъжки. Когато междувъзлията са много дълги, резникът трябва да бъде взет с една пъпка и един лист.

Освен чрез вкореняване на резници кивито може да се размножава и чрез присаждане на спяща пъпка през август. Въпреки, че присаждането на спяща пъпка е бърз и лесен способ, то не е основен начин за размножаване на кивито, а се използва за облагородяване на по-стари растения с цел подобряване на плодообразуването и разнообразяване на сортовия състав. При този метод на присаждане на киви се използва новообразуваната пъпка, скрита под листната дръжка на все още жизнените листа. При присаждане на спяща пъпка щитчетата с пъпките се вземат от полувдървесинени леторасти, които се събират в деня на присаждането или 1-2 дни по-рано. Леторастите предварително се обезлистват, но се оставя по 1 см от основите на листните дръжки за улесняване при присаждането. Съхраняват се на сенчесто място, като долните им части се потапят във вода. Начинът на присаждане е както при другите овощни видове. Избира се гладко място, където се прави Т-образен разрез. Дължината на разреза е около 2,5-3 см. Щитчето се поставя под внимателно отлепената кора на разреза. След това се привързва, за да се постигне по-плътно прилепване на двете части. За превързване могат да се използват различни подръчни материали (пластмасови, гумени лентички и др.).

През зимния период (януари и февруари) в затворени помещения се прилага присаждане на калем чрез копулация. В началото на пролетта (март-април) може да се извърши и присаждане на "кози крак" и разцеп. Препоръчително е получаването на посадъчен материал да става чрез вкореняване на резници.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Размножаване на къпината чрез издънки

Присаждане на пъпка (окулиране)

Стайно отглеждане на лимон

Начини за разсаждане и размножаване на аронията

Портокал - Citrus sinensis