За ранното полско производство на домати се сее в началото на февруари в топъл парник или в друго топло култивационно съоръжение. За 1 м2 са необходими 3 гр. семена, за да се произведе разсад домати за 100 м2. Когато образуват втори същински лист („кръстосат"), доматите се пикират в полутопъл парник на разстояние 10x10 или 12х12 см направо в почвата или в пластмасови кофички, напълнени с торово-почвена смеска. За 100 м2 се предвиждат 400-500 растения. Пикирането на доматите трябва да приключи до 15-и - 20-и март.

За средно ранно полско производство се засява около средата на март в полутопъл парник или към края на март - в студен парник, студена леха, покрита с полиетиленово платно, или в неотопляема полиетиленова оранжерия. За отглеждане на разсад домати за 100 м2 са необходими 3-4 гр. семена - 1 м2 се засява с около 2 гр. Разсадът не се пикира. Ако се цели обаче ускоряване и на този вид производство на домати, засява се към края на февруари - началото на март и се предвижда пикиране на разстояния 6х6, 8х8 или 10х10 см.

За късно полско производство на домати трябва да се сее около 20-и -25-и май на открита леха. На 1 м2 се сеят не повече от 2 гр. семена. Разсадът не се пикира.

Засетите семена се покриват „тънко" с около 2 см парникова почва или разложен и добре пресят оборски тор. След това почвата се притъпква леко и равномерно с дъска.