Приготвяне на бордолезов разтвор

Приготвяне на бордолезов разтвор

Най-използвания препарат за растителна защита срещу болестите по лозята, овощните дървета, тютюна и зеленчуците е бордолезовият разтвор.

Методи за обследване и отчитане на неприятелите и болестите

Методи за обследване и отчитане на неприятелите и болестите

Прилаганите методи  за обследване за откриване на вредителите са най-различни. Те зависят от начина на живот на неприятелите и от развитието на болестите, както и от преследваната цел

Прогноза и сигнализация на неприятелите и развитието на болестите

Прогноза и сигнализация на неприятелите и развитието на болестите

Намаляването на загубите може да се постигне само когато правилно се прогнозират появата, плътността и развитието на вредителите.

Нематодите нанасят значителна вреда на овощните култури

Нематодите нанасят значителна вреда на овощните култури

Нематодите са микроскопични многоклетъчни организми с кръгло нишковидно или вретеновидно неначленено тяло, обвито с яка обвивка. Те спадат към класа на кръглите червеи.

Акарите нанасят сериозни повреди на овощните култури

Акарите нанасят сериозни повреди на овощните култури

В класацията на животните разредът на акарите включва няколко хиляди вида. Те се срещат навсякъде по земното кълбо.

Неинфекциозните болести отслабват защитните сили на овощните дървета

Неинфекциозните болести отслабват защитните сили на овощните дървета

Неблагоприятните за растежа и развитието на растенията изменения в условията на външната среда водят към нарушаване обмяната на веществата на растенията, а оттам - към съответно специфично

Недостигът или излишъкът на хранителни елементи подтискат растежа

Недостигът или излишъкът на хранителни елементи подтискат растежа

Липсата на азот в растенията се проявява в изменение цвета на листата, които пожълтяват, а излишъкът - в намаляване устойчивостта им към заболяванията.

Птици причиняват значително по-малко вреда на овощните култури в сравнение с насекомите

Птици причиняват значително по-малко вреда на овощните култури в сравнение с насекомите

Повечето от птиците се хранят с животинска храна (насекоми и др.) и като неприятели на овощните култури причиняват значително по-малко вреда в сравнение с насекомите и акарите.

Заблатяване и засоляване на поливните площи

Заблатяване и засоляване на поливните площи

Процесите на заблатяване и засоляване, на почвата са тясно свързани помежду си. Те настъпват по една и съща причина - от високото ниво на подпочвените води.

Прибиране на ечемик - една от най-отговорните и нетърпящи отлагане дейности

Прибиране на ечемик - една от най-отговорните и нетърпящи отлагане дейности

Ечемикът може да се прибира едно- или двуфазно (съответно чрез пряко комбайниране или разделно). Решението се взима според състоянието на посева.

Качеството на зърното на фуражния ечемик зависи от прилаганата система на торене

Качеството на зърното на фуражния ечемик зависи от прилаганата система на торене

Поради това, че се прибира рано, ечемикът е подходящ предшественик за много втори култури, главно за царевица за силаж или подходяща следжътвена смеска.

Климатът у нас е изключително благоприятен за отглеждане на ечемик

Климатът у нас е изключително благоприятен за отглеждане на ечемик

Ечемикът е зърнена фуражна култура с големи продуктивни възможности. Изискванията на ечемика към водата са по-малки в сравнение с останалите зърнени житни култури.

Икономически важни неприятели по люцерната

Икономически важни неприятели по люцерната

Двадесет и четири точковата калинка е най-опасният неприятел по люцерната у нас. Възрастните насекоми и ларвите им изгризват удължени ивици по листата, без да засягат долния епидермис.

Прибиране на люцерната

Прибиране на люцерната

Люцерната се коси във фаза начало до пълен цъфтеж. Когато целта е производство на сенно брашно, тя се прибира във фаза бутонизация (образуване на цветните пъпки).

Използване на изкуствените ливади и пасища

Използване на изкуствените ливади и пасища

При правилен подбор на различните видове бобови и житни ливадни треви те трябва да достигнат технологична зрелост в едно и също или приблизително еднакво време.