Освен с плуг с отметателна дъска при оран, с който се получава обръщане и разрохкване на целия обработваем почвен пласт, за дълбока обработка се използват и други оръдия, чрез които се постига или само дълбоко разрохкване на целия обработваем пласт, или една част от него се обръща, а друга се разрохква и остава на място.

Дълбоко разрохкване на почвата без обръщане на обработваемия пласт

Почвата се разрохква на дълбочина до 60-80 см, без обработваемият пласт да се обръща. Подходящо е за почви с плитък хумусен хоризонт и мощен, силно уплътнен слабо плодороден илувиален хоризонт (псевдсподзолисти, някои сиви и канелени горски почви и други почви, засегнати от ерозия). Целта е да се подобрят физичните свойства и плодородието на илувиалния хоризонт. Прилага се също на повърхностно преовлажняващи се почви за увеличаване на водопропускливостта им и за улесняване на по-дълбокото проникване на водата, въздуха и корените на растенията. Намира широко приложение и на почви, подложени на водна и на ветрова ерозия, понеже следжътвените остатъци остават на повърхността.

Обработка с плуг с подривач

Плугът с подривач е обикновен плуг, на който след всяко плужно тяло се монтира подривач. При работа плугът оре с обръщане на обработваемия пласт на дълбочина 20-25 см, без да засяга илувиалния хоризонт, а подривачът разрохква почвата в дъното на браздата на още 10-15 см и я оставя на място за активизиране на микробиологичната дейност и за подобряване на физичните свойства на слабо плодородния илувиален хоризонт.

Обработка с къртичен плуг

Работният орган представлява стоманен нож, в долния край на който е прикрепен заострен отпред патрон с диаметър 5-8 см. Обикновено той се прикрепя зад едно от плужните тела на обикновения плуг и прокарва ходове едновременно с оранта. Къртичният плуг може да работи и самостоятелно. Използва се за дрениране на почви с глинест, силно уплътнен илувиален хоризонт.

Риголване

Риголването представлява обработка на почвата на дълбочина 60-70 см с обръщане на обработваемия пласт. То е задължително мероприятие при създаване на овощни и лозови насаждения. Извършва се с тракторен риголовачен плуг в края на лятото - началото на есента, най-малко 2-3 месеца преди засаждане на лозите и овощните дървета. Чрез риголването се създават условия за по-дълбоко проникване и по-силно развитие на корените на лозата и овощните дървета, за поемане и задържане на повече вода в почвата и за подобряване на аерацията на почвата. Когато подпочвата съдържа камъни и твърди скали, риголването се извършва чрез дълбоко разрохкване без обръщане на пласта. Обикновено преди риголването се внасят 4-5 тона оборски тор, 100-150 кг суперфосфат и 40-50 кг калиев тор на декар.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на Кориандър

Кускута( Кукувича прежда)- семената запазват кълняемостта си в почвата до 5-6 години

Отглеждане на лавандула

Числеността на неприятелите до голяма степен зависи от основната обработка на почвата