Черната златка (Capnodis tenebrionis L.) е един от най-опасните неприятели в разсадниците при производството на посадъчен материал и в младите овощни насаждения. Вреди и в овощните градини, особено в по-младите насаждения. Черната златка напада още сливата, прасковата, черешата, вишната , зарзалата и глога. Разпространена е в цялата страна, но плътността и е много голяма в Южна България. Установени са повреди от черна златка и по костилковите овощни видове. Вреди главно с ларвата си, която дълбае ходове в основата на стъблото и корените на дърветата.

Възрастното насекомо е сравнително голям бръмбар с широко и плоско, слабо изпъкнало тяло, с черни покривни крила и слаб метален блясък. На дължина достига 3-3,5 см. Главата е по-широка, отколкото дълга и е втикната в преднегръда. Гръдният щит е по-широк, отколкото дълъг и е покрит с бели люспици, между които изпъкват 7-8 кръгли черни петна. Покривните крила са набръчкани, с надлъжни бразди и накрая силно стеснени и заострени. Яйцето е млечнобяло, с твърд, непрозрачен хорион, дълго около 1 мм. Ларвата е гръбно-коремно сплесната, без същински крака и с бледожълт цвят. Главата й е малка, силно втикната в преднегръда. Тя е характерна със силно разширения си първи гръден сегмент и с ясно начлененото си тяло. Възрастната ларва е гола, без власинки, с дължина 60-65 мм. Какавидата е бледожълта, до 35 мм дълга.

Цялото развитие на черната златка протича за повече от една година. Зимуват главно ларви от различни възрасти и някои от късно имагиниралите възрастни. Напролет бръмбарите се появяват през април-май и се срещат до късна есен. Те са активни през деня по клонките на дърветата, където се хранят, като нагризват пъпките, младата кора, листните дръжки и летораслите на младите овощни дръвчета. Най-активни са през обедните часове, когато времето е горещо. Тогава те прелитат на разстояние де 200 м. При стръскване на дърветата изпадат в каталепсия и падат на земята. След като се хранят известно време, обикновено през юни, започва копулацията, а няколко дни след нея и яйцеснасянето. Яйцата се снасят в пукнатините на кората, най-често в основата на стъблото, по кореновата шийка и по-рядко в почвата до самите корени на растението. Яйценосният период продължава от юни до средата на септември и една женска снася от 58 до 290 яйца. След 7 до 25 дни от яйцата се излюпват ларвите, които се вгризват под кората при кореновата шийка на дървото и се хранят с горните дървесни пластове на стъблото. След това се насочват към корена, в който изгризват ходове, значително по-големи от ларвата. На дължина те достигат 25-30 см, а на широчина - 2-3 см и при напречен разрез имат елипсовидна форма. Изпълнени са с извержения и с кафяви стърготини. Най-често ларвите правят ходове и живеят в централния корен. Те изяждат дървесината, с което се нарушава сокодвижението на дървото. На повредените дървета отначало пожълтяват листата, след това започват да изсъхват младите клонки и накрая дърветата изсъхват напълно, развитието на ларвите продължава 12-13 месеца в два вегетационни периода. Ларвите, които са излюпени по-късно през септември и октомври, обикновено зимуват две зими, а излюпените през лятото презимуват само една зима и какавидират напролет. След пълното си развитие ларвите се връщат отново при основата на стъблото, изграждат си какавидна камерна около кореновата шийка или в корена близо до кората. Камерната е построена от дървени стърготини и е с гладка вътрешност. Какавидата е разположена с главата нагоре. Какавидният стадий продължава средно 29 дни. Имагиниралите бръмбари прегризват полулунни отвори в горния край на какавидната камерна и излизат навън. Тъй като снасянето на яйцата се извършва в различно време, поради продължителния период на появяване на бръмбарите, по едно и също време се наблюдават ларви от различна възраст, какавиди и възрастни насекоми. Имагиниралите по-късно бръмбари не достигат полова зрелост до есента, презимуват и снасят яйцата си през следващата пролет.

Борба с черната златка

За ограничаване на повредите от черна златка е необходима висока агротехника при отглеждането на овощните дървета, като се осигуряват правилно торене и редовни поливки. По този начин овощните дървета имат буен растеж и проявяват значителна устойчивост срещу повредите на ларвата, като отделят в галериите калус, който унищожават ларвите. Бръмбарите трябва да се събират и унищожават чрез стръскване на дърветата. Да се използва здрав посадъчен материал, а нападнатите от черна златка дървета заедно с намиращите се в тях ларви да се изкореняват и унищожават или се обеззаразяват със серовъглерод (при слабо нападение).

Посадъчният материал, се обеззаразява със серовъглерод (80-120 гр на линеен м). Обеззаразяването се извършва в трапове, дълбоки 40-50 см и дълги в зависимост от броя на дърветата, като се посипват с пръст, така че да навлезе между тях. След това върху тях се поставят дървени стърготини напоени със серовъглерод и се натрупват още 20-30 см почва. Така дърветата остават от 24 до 72 часа в зависимост от околната температура, след което се изваждат и окопават. При това третиране ларвите, които се намират в корените, загиват.

Срещу възрастните насекоми се препоръчва третиране, с контактни инсектициди - органофосфорни, карбаматни и др. При наличие на нападение установено по кореновата система, около стъблото се внасят гранулирани инсектициди. Нанесените кръгово продукти за растителна защита се инкорпорират на дълбочина 10 сантиметра (разхвърлянето им по повърхността и плиткото им заравяне не дава добър резултат). Няма официално регистрирани препарати за борба с черната златка.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Бактериален рак по овощните - Agrobacterium radiobacter pv tumefacies

Приготвяне на бордолезов разтвор

Зелева листна въшка - вземeте мерки отрано

Калифорнийска щитоносна въшка - най-опасна от всички щитоносни въшки