Лозова листозавивачка - разпространена е по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море

Лозова листозавивачка - разпространена е по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море

Гъсениците и яйцата на лозовата листозавивачка се унищожават от много видове полезни насекоми, паяци и причинители на болести.

Фасул - правилната сеитба гаранция за получаване на високи добиви

Фасул - правилната сеитба гаранция за получаване на високи добиви

Не бива да се използуват нестандартни семена на фасул. Като компенсация се повишава сеитбената норма, понеже лошите семена дават слаби растения.

Малиново комарче - един от най-опасните неприятели по малината

Малиново комарче - един от най-опасните неприятели по малината

Този неприятел по малината развива 4-5 поколения годишно. Зимува като ларва в повърхностния слой на почвата, в основата на малиновите стъбла.

Пирей - плевел, който предпочита тежките почви

Пирей - плевел, който предпочита тежките почви

Пиреят е многогодишно тревисто растение с цилиндрично, кухо, гладко и членесто стъбло, високо до 1,5 м. Развива силно, шнуровидно, пълзящо коренище.

Троскотът е сериозен конкурент на културните видове

Троскотът е сериозен конкурент на културните видове

За родина на троскота се смята Тропична Африка. У нас расте масово в равнинните топли части до 700 m, а в по-южните райони и до 900 m надморска височина.

Балурът е един от най-опасните широко разпространени в света плевели

Балурът е един от най-опасните широко разпространени в света плевели

Балурът е многогодишен плевел. Произхожда от Средиземноморието. Разпространен е в повечето земеделски райони на света. У нас е приспособен най-добре към топлите.

Горчиви подкожни ядки по плодовете на семковите

Горчиви подкожни ядки по плодовете на семковите

Признаците на болестта се появяват през периода на узряването, но тогава те са все още трудно забележими. В повечето случаи се наблюдават тъмни петна под здравата кора.

Брашнесто разпадане на плодовете при по-продължително съхраняване

Брашнесто разпадане на плодовете при по-продължително съхраняване

Причините, които спомагат за появата на брашнестото разпадане на плодовете, е късната беритба, особено при по-ранните сортове, което води до ускоряване на дозряването по време на съхраняван

Фунгицидите предпазват растенията от инфекции на фитопатогени

Фунгицидите предпазват растенията от инфекции на фитопатогени

При провеждане на борбата с болестите е необходимо фунгицидите да попаднат върху растенията, където проявяват своето защитно или лечебно действие.

Намаляване стреса при културите обработени с различни препарати за растителна защита, посредством прибавяне на течен азотен тор към препарата!

Намаляване стреса при културите обработени с различни препарати за растителна защита, посредством прибавяне на течен азотен тор към препарата!

Алтернативни методи за намаляване стреса при растенията след третиране с растително защитни препарати.

Зимни грижи за пшеницата

Зимни грижи за пшеницата

Зимните грижи за пшеницата имат за цел да я предпазят от повреди, които могат да й причинят неблагоприятните климатични условия - ниските температури, излишната влага и др.

Агротехнически метод за борба с болестите и неприятелите по овощните растения

Агротехнически метод за борба с болестите и неприятелите по овощните растения

Агротехническият метод включва мероприятия, които имат за цел да подобрят условията на отглеждане и по такъв начин да повишат съпротивителните сили на културите спрямо болестите и неприятел

Гризещите насекоми причиняват големи поражения на овощните дървета

Гризещите насекоми причиняват големи поражения на овощните дървета

Степента на повредата се определя на първо място от вида на насекомото и плътността му, но тя е в голяма зависимост и от условията, при които се развива нападнатото растение.

Насекоми и фактори на околната среда

Насекоми и фактори на околната среда

Насекомите принадлежат към животните с непостоянна, варираща телесна температура, която в голяма степен зависи от температурата на околната среда. Повечето от тях се развиват при температур

Приготвяне на бордолезов разтвор

Приготвяне на бордолезов разтвор

Най-използвания препарат за растителна защита срещу болестите по лозята, овощните дървета, тютюна и зеленчуците е бордолезовият разтвор.