Използване на изкуствените ливади и пасища

Използване на изкуствените ливади и пасища

При правилен подбор на различните видове бобови и житни ливадни треви те трябва да достигнат технологична зрелост в едно и също или приблизително еднакво време.

Царевицата е с най-висок продуктивен потенциал от всички зърнени фуражни култури

Царевицата е с най-висок продуктивен потенциал от всички зърнени фуражни култури

Царевицата е култура с широка употреба на крайния продукт - зърното. Най-голямо е значението на зърното като храна за селскостопанските животни.

Грижи за люцерната по време на вегетацията

Грижи за люцерната по време на вегетацията

Люцерната не понася наводняване, което е често явление при неравен терен и гравитационно напояване.

Царевица - грижи през вегетацията

Царевица - грижи през вегетацията

В съответствие с изискванията на екологосъобразното земеделско производство акцентът трябва да падне върху механичните начини за борба с плевелите при царевицата.

След сеитбата на овеса задължително валирайте

След сеитбата на овеса задължително валирайте

Овесът е важна и много ценна фуражна култура. Съвременната селекция е създала голям брой високопродуктивни сортове овес с потенциал за формиране на добив от зърно над 800 кг от декар.

Репко - най-добре се развива в прохладен климат

Репко - най-добре се развива в прохладен климат

Репкото е култура, която подхожда за изхранване на животните само в зелено състояние. То съдържа голям процент вода - около 90%, и не може да се силажира.

Съхраняване на сеното - важно е да се изключи навлажняването

Съхраняване на сеното - важно е да се изключи навлажняването

Главните хранителни вещества се запазват независимо от продължителността на срока за съхраняване, ако влажността на сеното не излиза извън оптималните граници.

Люцерната може да осигури до 2 тона суха маса от декар

Люцерната може да осигури до 2 тона суха маса от декар

Не трябва да се допуска израстване на нов подраст в стария - добивът намалява. Окапването на долните листа показва, че хранителността на фуража се влошава бързо и следователно коситбата тря

Люцерната е взискателна към хранителния режим на почвата

Люцерната е взискателна към хранителния режим на почвата

Най-добре люцерната се развива на почви с рН 6,8-7,5. Киселата реакция затруднява развитието на грудковите и способността им да усвояват свободния атмосферен азот.

Особености в агротехниката на памук

Особености в агротехниката на памук

За ускоряване на узряването се прилага пръскане на посева с растежни регулатори. То се извършва най-често със самолет от 15 до 30 дни преди прибирането.

Естествено сушене и приготвяне на сено

Естествено сушене и приготвяне на сено

Сушенето е метод на консервиране, при който влажността на фуража се довежда под критичното ниво за дейността на микроорганизмите и за активността на ензимите.

Как може да се ускори сушенето на сеното?

Как може да се ускори сушенето на сеното?

При приготвянето на сено най-важната задача след коситбата е ежедневната технологична обработка на тревната маса независимо от метеорологичните условия.

Особености в агротехниката на хмела

Особености в агротехниката на хмела

Изборът на място за хмелник е много важен, тъй като хмелът се отглежда 20-30 години на едно и също място. Най-добре е то да бъде равно или с малък наклон, да е проветриво.

Повърхностно (гравитачно) напояване

Повърхностно (гравитачно) напояване

Навлажняването на почвата до запълване на почвените капилярни пори става чрез вертикално и странично попиване, след което водата се придвижва надолу по некапилярните пори чрез филтрация.

Предсеитбена обработка на почвата след много ранни и средно ранни предшественици

Предсеитбена обработка на почвата след много ранни и средно ранни предшественици

У нас най-ранни предшественици, след които се засяват есенни култури, са граховата смес, репицата, тритикалето и др. Следжътвеният период до настъпване на времето за сеитба след тези предше

Третиране на ябълковия и сливовия червей през месец август

Третиране на ябълковия и сливовия червей през месец август

През месец август се полагат специални грижи в овощните градини.

Опазване на лозата от неприятели и болести е от особено важно значение

Опазване на лозата от неприятели и болести е от особено важно значение

Най-важни болести и неприятели по лозата са:брашнеста мана оидиум, мана, сиво гниене, гроздови молци.<br /> <br />

Лавандула - особености в агротехниката

Лавандула - особености в агротехниката

Лавандулата се отглежда на едно и също място в продължение на 25-30 години. Ето защо избраното място трябва да е топло и слънчево, защитено от студени ветрове.

Сливовата плодова оса е един от най-опасните вредители по сливата и джанката

Сливовата плодова оса е един от най-опасните вредители по сливата и джанката

Сливовата плодова муха най-опасния вредител за сливовите насаждения.

Хербициди - общи положения, които трябва да се спазват при използването им

Хербициди - общи положения, които трябва да се спазват при използването им

Хербицидите са растителни отрови, затова използването им трябва да става много внимателно при строго спазване на условията, при които те проявяват своята токсичност върху плевелите.

Видове поливки на земеделските култури

Видове поливки на земеделските култури

Основната задача на овлажнителните поливки е да се увеличава почвената влага и да се създава благоприятен воден режим за растенията, когато валежите са недостатъчни.

Особености на обработката на почвата на площи, подложени на ерозия

Особености на обработката на почвата на площи, подложени на ерозия

Интензивността на ерозионните процеси зависи от големината на масива, от състоянието на почвената повърхност, от строежа на почвата, от големината на наклона ...

Особености на обработката на повърхностно преовлажняващи се почви

Особености на обработката на повърхностно преовлажняващи се почви

Понеже дълбокото разрохкване и прокарването на дренажи е скъпо мероприятие, необходимо е да се полагат грижи ефектът от него да се запази по-дълго време.

Сеитба на зърнени бобови култури

Сеитба на зърнени бобови култури

Зимните форми грах се засяват през есента, когато се засява пшеницата. Пролетните форми грах, лещата и нахутът се засяват рано през пролетта. По-късно се засяват топлолюбивите видове - соят

Грижи през вегетацията на зърнените бобови култури

Грижи през вегетацията на зърнените бобови култури

Ако след сеитбата се образува почвена кора, докато е още тънка, тя трябва да се разруши. Това става, като посевът се бранува с ротационна или с лека зъбна брана напречно или косо на редовет