Предсеитбена обработка на почвата намалява внасянето на пестициди

Предсеитбена обработка на почвата намалява внасянето на пестициди

Едно култивиране на почвата преди сеитбата на късни култури засилва дейността на хищните почвобитаващи насекоми и на птиците, намалява 2-3 пъти броя на ларвите на житните бръмбари.

Сеитбообращението трябва да служи на целите на растителната защита

Сеитбообращението трябва да служи на целите на растителната защита

Най-добро е онова сеитбообращение, което осигурява оптимално производство на необходимата растениевъдна и животновъдна продукция на единица селскостопанска площ.

Еска по лозата е болест, разпространена във всички лозарски райони

Еска по лозата е болест, разпространена във всички лозарски райони

Проявите на болестта започват от основните листа на летораслите. Понякога някои лози не показват признаците на болестта, независимо че са заразени с нея, налице е така наречената латентна и

Лавандула - интегрирана борба с плевелите

Лавандула - интегрирана борба с плевелите

Лавандулата е вечнозелено многогодишно храстовидно растение. Добрe поддържаните лавандулови насаждения са ефективни в продължение на 25-30 години. Етеричномаслената култура се отглежда зара

Бабини зъби е плевел, много опасен при засушаване

Бабини зъби е плевел, много опасен при засушаване

Бабини зъби заплевелява окопните култури, зеленчуковите градини, овощните и лозовите насаждения, старите люцернови посеви, тревните смески, оризовите посеви и запустелите места.

Жълтият кантарион заплевелява най-много пасищата

Жълтият кантарион заплевелява най-много пасищата

Отравяне с кантарион се среща главно при овцете и по-рядко при другите селскостопански животни. При кравите се наблюдава поразяване на вимето и на цицките

Кокоше просо - сериозен конкурент на културните видове при усвояването на азота

Кокоше просо - сериозен конкурент на културните видове при усвояването на азота

Кокошето просо е едногодишен късен пролетен плевел. Има коленчато изкривено стъбло, разклонено от основата, високо до 80-100 cm. Листата са широколинейни.

Еспарзета - едно от най-ценните фуражни растения

Еспарзета - едно от най-ценните фуражни растения

За условията на нашата страна еспарзетата е една от най-ценните бобови многогодишни треви. Тя може да се отглежда успешно по сухите хълмисти и предпланински райони в страната.

Горчиво гниене - най-често поразява плодовете на ябълката и крушата

Горчиво гниене - най-често поразява плодовете на ябълката и крушата

Поразява плодовете на ябълката, крушата, дюлята, прасковата, сливата, черешата и др. Среща се най-често по плодовете на ябълката и крушата в плодохранилищата и много рядко в овощната градин

Запарване на плодовата кожица - болест по съхраняваните плодове

Запарване на плодовата кожица - болест по съхраняваните плодове

При обикновеното запарване по кожицата на ябълковия плод се появяват светлокафяви до тъмнокафяви петна с неясно очертана граница. Най-добре личат проявите на запарването по светло оцветенит

Малка лозова листозавивачка - неприятел, разпространен повсеместно у нас

Малка лозова листозавивачка - неприятел, разпространен повсеместно у нас

Малката лозова листозавивачка е разпространена в Пловдивска, Старозагорска, Бургаска, Варненска, Русенска и Плевенска област, но най-масово се среща в района на Пловдив, Бургас и Поморие.

Лозова листозавивачка - разпространена е по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море

Лозова листозавивачка - разпространена е по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море

Гъсениците и яйцата на лозовата листозавивачка се унищожават от много видове полезни насекоми, паяци и причинители на болести.

Малиново комарче - един от най-опасните неприятели по малината

Малиново комарче - един от най-опасните неприятели по малината

Този неприятел по малината развива 4-5 поколения годишно. Зимува като ларва в повърхностния слой на почвата, в основата на малиновите стъбла.

Пирей - плевел, който предпочита тежките почви

Пирей - плевел, който предпочита тежките почви

Пиреят е многогодишно тревисто растение с цилиндрично, кухо, гладко и членесто стъбло, високо до 1,5 м. Развива силно, шнуровидно, пълзящо коренище.

Троскотът е сериозен конкурент на културните видове

Троскотът е сериозен конкурент на културните видове

За родина на троскота се смята Тропична Африка. У нас расте масово в равнинните топли части до 700 m, а в по-южните райони и до 900 m надморска височина.

Балурът е един от най-опасните широко разпространени в света плевели

Балурът е един от най-опасните широко разпространени в света плевели

Балурът е многогодишен плевел. Произхожда от Средиземноморието. Разпространен е в повечето земеделски райони на света. У нас е приспособен най-добре към топлите.

Горчиви подкожни ядки по плодовете на семковите

Горчиви подкожни ядки по плодовете на семковите

Признаците на болестта се появяват през периода на узряването, но тогава те са все още трудно забележими. В повечето случаи се наблюдават тъмни петна под здравата кора.

Брашнесто разпадане на плодовете при по-продължително съхраняване

Брашнесто разпадане на плодовете при по-продължително съхраняване

Причините, които спомагат за появата на брашнестото разпадане на плодовете, е късната беритба, особено при по-ранните сортове, което води до ускоряване на дозряването по време на съхраняван

Фунгицидите предпазват растенията от инфекции на фитопатогени

Фунгицидите предпазват растенията от инфекции на фитопатогени

При провеждане на борбата с болестите е необходимо фунгицидите да попаднат върху растенията, където проявяват своето защитно или лечебно действие.

Намаляване стреса при културите обработени с различни препарати за растителна защита, посредством прибавяне на течен азотен тор към препарата!

Намаляване стреса при културите обработени с различни препарати за растителна защита, посредством прибавяне на течен азотен тор към препарата!

Алтернативни методи за намаляване стреса при растенията след третиране с растително защитни препарати.

Зимни грижи за пшеницата

Зимни грижи за пшеницата

Зимните грижи за пшеницата имат за цел да я предпазят от повреди, които могат да й причинят неблагоприятните климатични условия - ниските температури, излишната влага и др.

Агротехнически метод за борба с болестите и неприятелите по овощните растения

Агротехнически метод за борба с болестите и неприятелите по овощните растения

Агротехническият метод включва мероприятия, които имат за цел да подобрят условията на отглеждане и по такъв начин да повишат съпротивителните сили на културите спрямо болестите и неприятел

Гризещите насекоми причиняват големи поражения на овощните дървета

Гризещите насекоми причиняват големи поражения на овощните дървета

Степента на повредата се определя на първо място от вида на насекомото и плътността му, но тя е в голяма зависимост и от условията, при които се развива нападнатото растение.

Насекоми и фактори на околната среда

Насекоми и фактори на околната среда

Насекомите принадлежат към животните с непостоянна, варираща телесна температура, която в голяма степен зависи от температурата на околната среда. Повечето от тях се развиват при температур

Методи за обследване и отчитане на неприятелите и болестите

Методи за обследване и отчитане на неприятелите и болестите

Прилаганите методи  за обследване за откриване на вредителите са най-различни. Те зависят от начина на живот на неприятелите и от развитието на болестите, както и от преследваната цел