Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata) e oпасен неприятел - враг № 1 на картофите у нас. Явява се редовно и при масово намножаване, ако не се води борба може почти изцяло да унищожи реколтата.

Възрастното има продълговато овално тяло, силно изпъкнало отгоре, отдолу плоско, с размери около 1x0,7 см. Общата му окраска е светложълта с черни линии и петна. Особено характерни са десетте надлъжни черни ивици по покривните му криле. Бръмбарите зимуват в почвата, често пъти на значителна (до 50 см) дълбочина. Излизат на повърхността напролет (април-май), когато почвата на около 10 см дълбочина се затопли до 13°С и паднат валежи над 20 л/м2. Възрастните летят на значителни разстояния докато намерят картофи. Изгризват листата на растенията. След оплождането женските снасят яйца от долната страна на листата, на групи от 8 до 80. Яйцеснасянето продължава с прекъсване през цялото лято. Една женска снася 400-800 яйца. В изключителни случаи и над 2000. При оптимална температура (22-26°С) яйцата се излюпват за 3-12 дни. Ларвите имат гладко, месесто, лепкаво тяло, отгоре силно изпъкнало. Те са много лакоми - отначало изгризват само дупки в междунервията на младите листа, а ларвите от втора и следващите възрасти изяждат целите листа заедно с дръжките. Понякога нагризват и стъблата. Не се хранят, само когато се събличат или при много студено и дъждовно време. След около три седмици ларвите завършват развитието си и се заравят в почвата, където какавидират. След 1-2 седмици излизат бръмбарите от второто поколение.

В зависимост от метеорологичните условия и хранителния режим, развитието на колорадския бръмбар от яйце до възрастно трае 25-60 дни. При по-топли условия се развива и трето поколение, с което зимува; в по-хладните райони зимуват бръмбарите от второ поколение. Обикновено ларвите на второто поколение са толкова много, че през лятото напълно унищожават листната маса и почти не се образуват клубени. Освен картофите, бръмбарите нападат патладжана, по-рядко (при липса на друга храна) - и някои сортове домати и други растения от семейство картофови.

Борба с колорадския бръмбар

Борбата с колорадския бръмбар се провежда много по-лесно, отколкото с другите неприятели по картофите, тъй като и възрастното и ларвите са твърде чувствителни на почти всички инсектициди. От агротехническите мероприятия значение имат борбата с картофените плевели, дълбоката обработка на почвата, четиригодишното сеитбообръщение с пространствена изолация. При поява на възрастните, от презимувалото поколение, те може да се събират ръчно и унищожават. Най-добре е първото третиране срещу колорадския бръмбар да се направи при появата на ларвите от втора възраст, когато всички ларви от първа възраст са се излюпили и всички възрастни са излезли на повърхността. При улучване на подходящите моменти картофите могат да се запазят само с две третирания.

Регистрирани са препарати за борба с колорадския бръмбар са: Актара 25 ВГ - 6 г/ дка; Алфагард 10 ЕК - 10 мл/дка; Биская 240 ОД - 20 мл/дка; Вазтак 10 ЕК - 10 мл/дка; Децис 2.5 ЕК - 20-30 мл/дка; Дует 530 ЕК 50 мл/дка; Калипсо 480 СК - 10 мл/дка; Моспилан 20 СП - 6 г/дка; Нексид 015 КС - 30 мл/дка; Нуреле Дурсбан - 50 мл/дка; Пиринекс 48 ЕК - 48 мл/дка; Суми Алфа 5 ЕК - 15 мл/дка; Фюри 10 ЕК - 10 мл/дка; Циперкал 100 ЕК - 25 мл/дка; Циперфос 530 ЕК - 50 мл/дка. Могат да се използват и много други.

Срещу яйцата и излюпващите се ларви може да се приложат хормонални инсектициди: Лардекс 25 СК - 50 мл/дка и др. При възрастните насекоми тези инсектициди предизвикват стерилност, без да ги убиват.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Черната златка е един от най-опасните неприятели в разсадниците

Ако в градината ви има голи охлюви

Бактериален рак по овощните - Agrobacterium radiobacter pv tumefacies

Борбата с кръгломиниращият молец започва още през есента