Третиране на ябълковия и сливовия червей през месец август

Третиране на ябълковия и сливовия червей през месец август

През месец август се полагат специални грижи в овощните градини.

Опазване на лозата от неприятели и болести е от особено важно значение

Опазване на лозата от неприятели и болести е от особено важно значение

Най-важни болести и неприятели по лозата са:брашнеста мана оидиум, мана, сиво гниене, гроздови молци.<br /> <br />

Лавандула - особености в агротехниката

Лавандула - особености в агротехниката

Лавандулата се отглежда на едно и също място в продължение на 25-30 години. Ето защо избраното място трябва да е топло и слънчево, защитено от студени ветрове.

Сливовата плодова оса е един от най-опасните вредители по сливата и джанката

Сливовата плодова оса е един от най-опасните вредители по сливата и джанката

Сливовата плодова муха най-опасния вредител за сливовите насаждения.

Хербициди - общи положения, които трябва да се спазват при използването им

Хербициди - общи положения, които трябва да се спазват при използването им

Хербицидите са растителни отрови, затова използването им трябва да става много внимателно при строго спазване на условията, при които те проявяват своята токсичност върху плевелите.

Видове поливки на земеделските култури

Видове поливки на земеделските култури

Основната задача на овлажнителните поливки е да се увеличава почвената влага и да се създава благоприятен воден режим за растенията, когато валежите са недостатъчни.

Особености на обработката на почвата на площи, подложени на ерозия

Особености на обработката на почвата на площи, подложени на ерозия

Интензивността на ерозионните процеси зависи от големината на масива, от състоянието на почвената повърхност, от строежа на почвата, от големината на наклона ...

Особености на обработката на повърхностно преовлажняващи се почви

Особености на обработката на повърхностно преовлажняващи се почви

Понеже дълбокото разрохкване и прокарването на дренажи е скъпо мероприятие, необходимо е да се полагат грижи ефектът от него да се запази по-дълго време.

Сеитба на зърнени бобови култури

Сеитба на зърнени бобови култури

Зимните форми грах се засяват през есента, когато се засява пшеницата. Пролетните форми грах, лещата и нахутът се засяват рано през пролетта. По-късно се засяват топлолюбивите видове - соят

Грижи през вегетацията на зърнените бобови култури

Грижи през вегетацията на зърнените бобови култури

Ако след сеитбата се образува почвена кора, докато е още тънка, тя трябва да се разруши. Това става, като посевът се бранува с ротационна или с лека зъбна брана напречно или косо на редовет

Зимните зърнени житни култури се развиват най-добре на богати с хранителни вещества почви

Зимните зърнени житни култури се развиват най-добре на богати с хранителни вещества почви

През пролетта с повишаване на температурата зимните зърнени житни култури използват добре благоприятните условия за растеж и преминават през следващите фази на развитие.

Водната ерозия се проявява по-силно при леките почви

Водната ерозия се проявява по-силно при леките почви

Водната ерозия е резултат от разрушителното действие на течащата по повърхността на почвата вода. Водната ерозия се проявява в три форми: площна, браздова и ровинна.

Предсеитбена обработка на почвата след късни предшественици

Предсеитбена обработка на почвата след късни предшественици

По-голяма част от късните предшественици освобождават полето непосредствено преди сеитбата. Към тази група принадлежат най-широко разпространените култури - царевица, слънчоглед, цвекло, па

Подмятане на стърнището се прави в зависимост от конкретните условия

Подмятане на стърнището се прави в зависимост от конкретните условия

Подмятането на стърнището се извършва веднага след прибирането на житните култури. С него се цели да се подготвят площите за дълбока оран, да се унищожат плевелите и да се подобри хранителн

Най-големият скептик в света е българинът!

Най-големият скептик в света е българинът!

Много от „Био” институциите и големите „Био” производители тръбят, че са загрижени за опазване на околната среда, но въпреки това продължават да си затварят очите за фактите.