Тритикале е създадено чрез кръстосване на пшеницата с ръжта и е нова житна култура. Зърното му се използва за фураж, а от брашно на пшеница и тритикале се получава доброкачествен диетичен хляб. Освен за зърно, тритикале се отглежда за зелена маса, която е по-богата на протеин от тази на ръжта.

Наред с високите си продуктивни възможности и хранителна стойност на зърното и зелената маса, тритикале притежава и други ценни качества. То е по-малко взискателно към почвените и климатичните условия и е по-устойчиво на гъбни болести.

Предшественици

Тритикале е с по-малка взискателност към предшествениците, защото има мощно развита коренова система, с добра усвояваща способност. В сеитбообращението при редуването на културите то заема мястото на есенните житни култури. Когато се отглежда за зелена маса, прибрана през май, след тритикале с успех може да се отглежда царевица за силаж като втора култура.

Обработка на почвата

След предшественици, които освобождават рано полето и при наличие на достатъчно влага, се извършва оран на дълбочина 18-20 см с едновременно брануване. До сеитбата на тритикале в зависимост от заплевеляването площта се поддържа чиста чрез дискуване или култивиране. Последната обработка преди сеитбата се извършва на дълбочина 6-8 см, за да се създаде рохкав слой с твърдо легло под него.

Когато почвата е суха и се кърти на буци, не трябва да се оре, а да се извърши няколкократно дискуване на дълбочина 10-12 см. Последното дискуване трябва да бъде на 6-8 см дълбочина.

След късни предшественици обикновено обработката се извършва с дискови оръдия на дълбочина 10-12 см, като последната обработка е на 6-8 см дълбочина.

Торене на тритикале

Когато тритикале се отглежда за зърно, тори се както пшеницата, а когато се отглежда за зелена маса се тори с 10-12 кг N, 8-10 кг Р2О5 и 8-10 кг К2О на декар.

Сеитба на тритикале

Семената на тритикале не се третират преди сеитбата срещу главни, ръжди и брашнеста мана, понеже то е устойчиво на тези болести. Отглеждано за зърно, то се засява през октомври. Ако се отглежда за паша през есента, засява се след 15 август и през септември. Когато се отглежда за зелена маса, прибирана през май, сеитбата на тритикале се извършва през втората половина на септември за високите полета и от 1 до 15 октомври за равнинната част на страната.

Тритикале се засява с дискови сеялки при междуредие 10-15 см. Сеитбата се извършва с 500-550 кълняеми семена на 1 кв.м. (сеитбена норма около 20-28 кг семена на декар).

Грижи през вегетацията на тритикале

Рано напролет при установяване на изтегляне посевите се валират. Борбата с плевелите се води във фаза братене като се използват хербициди.

Критични по отношение на влагата са фазите вретене и особено изкласяване и наливане на зърното на тритикале. При засушаване през пролетта се извършват 1-2 поливки. При гравитационно напояване поливните норми са 70-100 м3, а при дъждуване - 50-60 м3 на декар.

Прибиране на тритикале

Тритикале за зърно се прибира в пълна зрелост еднофазно, тъй като опасността от изронване е по-малка.

Най-подходящ момент за прибиране на тритикале е когато се отглежда за зелена маса е фаза изкласяване. Доброкачествен силаж от него може да се получи, когато се прибере целорастенийно във фаза млечно-восъчна зрелост.
ВИЖТЕ ОЩЕ:

Фази през вегетацията на зърнените житни култури

Особености в агротехниката на казанлъшката роза

Люцерна – особености в агротехника

Орловата папрат е опасен плевел за зимна пшеница и овеса