Слънчоглед - особености в растежа и развитието

Слънчоглед - особености в растежа и развитието

През първите 15-20 дни след поникването надземната част на растенията се развива бавно, за сметка на кореновата система, която за този период се разраства вертикално до 40 cm.

Предсеитбена обработка на почвата намалява внасянето на пестициди

Предсеитбена обработка на почвата намалява внасянето на пестициди

Едно култивиране на почвата преди сеитбата на късни култури засилва дейността на хищните почвобитаващи насекоми и на птиците, намалява 2-3 пъти броя на ларвите на житните бръмбари.

Числеността на неприятелите до голяма степен зависи от основната обработка на почвата

Числеността на неприятелите до голяма степен зависи от основната обработка на почвата

Преди късната оран е желателно в стърнището да се пуснат овце или други домашни животни, които изяждат падналите класове и опасват поникналите самосевки и плевелни растения.

Сеитбообращението трябва да служи на целите на растителната защита

Сеитбообращението трябва да служи на целите на растителната защита

Най-добро е онова сеитбообращение, което осигурява оптимално производство на необходимата растениевъдна и животновъдна продукция на единица селскостопанска площ.

Еска по лозата е болест, разпространена във всички лозарски райони

Еска по лозата е болест, разпространена във всички лозарски райони

Проявите на болестта започват от основните листа на летораслите. Понякога някои лози не показват признаците на болестта, независимо че са заразени с нея, налице е така наречената латентна и

Лавандула - интегрирана борба с плевелите

Лавандула - интегрирана борба с плевелите

Лавандулата е вечнозелено многогодишно храстовидно растение. Добрe поддържаните лавандулови насаждения са ефективни в продължение на 25-30 години. Етеричномаслената култура се отглежда зара

Бабини зъби е плевел, много опасен при засушаване

Бабини зъби е плевел, много опасен при засушаване

Бабини зъби заплевелява окопните култури, зеленчуковите градини, овощните и лозовите насаждения, старите люцернови посеви, тревните смески, оризовите посеви и запустелите места.

Лозовият драскач напада само лозата

Лозовият драскач напада само лозата

Лозовият драскач развива едно поколение годишно и зимува като ларва в почвата. Възрастните насекоми се появяват през май, а яйцеснасянето започва през юни.

Видове лапад - повечето видове са упорити плевели с мощни корени

Видове лапад - повечето видове са упорити плевели с мощни корени

У нас видовете лапад се намножиха чрез заразения посевен материал в люцерновите и детелиновите посеви, а от тях преминаха към редица други култури.

Жълтият кантарион заплевелява най-много пасищата

Жълтият кантарион заплевелява най-много пасищата

Отравяне с кантарион се среща главно при овцете и по-рядко при другите селскостопански животни. При кравите се наблюдава поразяване на вимето и на цицките

Кокоше просо - сериозен конкурент на културните видове при усвояването на азота

Кокоше просо - сериозен конкурент на културните видове при усвояването на азота

Кокошето просо е едногодишен късен пролетен плевел. Има коленчато изкривено стъбло, разклонено от основата, високо до 80-100 cm. Листата са широколинейни.

Еспарзета - едно от най-ценните фуражни растения

Еспарзета - едно от най-ценните фуражни растения

За условията на нашата страна еспарзетата е една от най-ценните бобови многогодишни треви. Тя може да се отглежда успешно по сухите хълмисти и предпланински райони в страната.

Горчиво гниене - най-често поразява плодовете на ябълката и крушата

Горчиво гниене - най-често поразява плодовете на ябълката и крушата

Поразява плодовете на ябълката, крушата, дюлята, прасковата, сливата, черешата и др. Среща се най-често по плодовете на ябълката и крушата в плодохранилищата и много рядко в овощната градин

Запарване на плодовата кожица - болест по съхраняваните плодове

Запарване на плодовата кожица - болест по съхраняваните плодове

При обикновеното запарване по кожицата на ябълковия плод се появяват светлокафяви до тъмнокафяви петна с неясно очертана граница. Най-добре личат проявите на запарването по светло оцветенит

Малка лозова листозавивачка - неприятел, разпространен повсеместно у нас

Малка лозова листозавивачка - неприятел, разпространен повсеместно у нас

Малката лозова листозавивачка е разпространена в Пловдивска, Старозагорска, Бургаска, Варненска, Русенска и Плевенска област, но най-масово се среща в района на Пловдив, Бургас и Поморие.