Малиново комарче - един от най-опасните неприятели по малината

Малиново комарче - един от най-опасните неприятели по малината

Този неприятел по малината развива 4-5 поколения годишно. Зимува като ларва в повърхностния слой на почвата, в основата на малиновите стъбла.

Пирей - плевел, който предпочита тежките почви

Пирей - плевел, който предпочита тежките почви

Пиреят е многогодишно тревисто растение с цилиндрично, кухо, гладко и членесто стъбло, високо до 1,5 м. Развива силно, шнуровидно, пълзящо коренище.

Троскотът е сериозен конкурент на културните видове

Троскотът е сериозен конкурент на културните видове

За родина на троскота се смята Тропична Африка. У нас расте масово в равнинните топли части до 700 m, а в по-южните райони и до 900 m надморска височина.

Балурът е един от най-опасните широко разпространени в света плевели

Балурът е един от най-опасните широко разпространени в света плевели

Балурът е многогодишен плевел. Произхожда от Средиземноморието. Разпространен е в повечето земеделски райони на света. У нас е приспособен най-добре към топлите.

Горчиви подкожни ядки по плодовете на семковите

Горчиви подкожни ядки по плодовете на семковите

Признаците на болестта се появяват през периода на узряването, но тогава те са все още трудно забележими. В повечето случаи се наблюдават тъмни петна под здравата кора.

Брашнесто разпадане на плодовете при по-продължително съхраняване

Брашнесто разпадане на плодовете при по-продължително съхраняване

Причините, които спомагат за появата на брашнестото разпадане на плодовете, е късната беритба, особено при по-ранните сортове, което води до ускоряване на дозряването по време на съхраняван

Фунгицидите предпазват растенията от инфекции на фитопатогени

Фунгицидите предпазват растенията от инфекции на фитопатогени

При провеждане на борбата с болестите е необходимо фунгицидите да попаднат върху растенията, където проявяват своето защитно или лечебно действие.

Намаляване стреса при културите обработени с различни препарати за растителна защита, посредством прибавяне на течен азотен тор към препарата!

Намаляване стреса при културите обработени с различни препарати за растителна защита, посредством прибавяне на течен азотен тор към препарата!

Алтернативни методи за намаляване стреса при растенията след третиране с растително защитни препарати.

Зимни грижи за пшеницата

Зимни грижи за пшеницата

Зимните грижи за пшеницата имат за цел да я предпазят от повреди, които могат да й причинят неблагоприятните климатични условия - ниските температури, излишната влага и др.

Агротехнически метод за борба с болестите и неприятелите по овощните растения

Агротехнически метод за борба с болестите и неприятелите по овощните растения

Агротехническият метод включва мероприятия, които имат за цел да подобрят условията на отглеждане и по такъв начин да повишат съпротивителните сили на културите спрямо болестите и неприятел

Гризещите насекоми причиняват големи поражения на овощните дървета

Гризещите насекоми причиняват големи поражения на овощните дървета

Степента на повредата се определя на първо място от вида на насекомото и плътността му, но тя е в голяма зависимост и от условията, при които се развива нападнатото растение.

Насекоми и фактори на околната среда

Насекоми и фактори на околната среда

Насекомите принадлежат към животните с непостоянна, варираща телесна температура, която в голяма степен зависи от температурата на околната среда. Повечето от тях се развиват при температур

Методи за обследване и отчитане на неприятелите и болестите

Методи за обследване и отчитане на неприятелите и болестите

Прилаганите методи  за обследване за откриване на вредителите са най-различни. Те зависят от начина на живот на неприятелите и от развитието на болестите, както и от преследваната цел

Прогноза и сигнализация на неприятелите и развитието на болестите

Прогноза и сигнализация на неприятелите и развитието на болестите

Намаляването на загубите може да се постигне само когато правилно се прогнозират появата, плътността и развитието на вредителите.

Нематодите нанасят значителна вреда на овощните култури

Нематодите нанасят значителна вреда на овощните култури

Нематодите са микроскопични многоклетъчни организми с кръгло нишковидно или вретеновидно неначленено тяло, обвито с яка обвивка. Те спадат към класа на кръглите червеи.

Акарите нанасят сериозни повреди на овощните култури

Акарите нанасят сериозни повреди на овощните култури

В класацията на животните разредът на акарите включва няколко хиляди вида. Те се срещат навсякъде по земното кълбо.

Неинфекциозните болести отслабват защитните сили на овощните дървета

Неинфекциозните болести отслабват защитните сили на овощните дървета

Неблагоприятните за растежа и развитието на растенията изменения в условията на външната среда водят към нарушаване обмяната на веществата на растенията, а оттам - към съответно специфично

Недостигът или излишъкът на хранителни елементи подтискат растежа

Недостигът или излишъкът на хранителни елементи подтискат растежа

Липсата на азот в растенията се проявява в изменение цвета на листата, които пожълтяват, а излишъкът - в намаляване устойчивостта им към заболяванията.

Птици причиняват значително по-малко вреда на овощните култури в сравнение с насекомите

Птици причиняват значително по-малко вреда на овощните култури в сравнение с насекомите

Повечето от птиците се хранят с животинска храна (насекоми и др.) и като неприятели на овощните култури причиняват значително по-малко вреда в сравнение с насекомите и акарите.

Заблатяване и засоляване на поливните площи

Заблатяване и засоляване на поливните площи

Процесите на заблатяване и засоляване, на почвата са тясно свързани помежду си. Те настъпват по една и съща причина - от високото ниво на подпочвените води.

Прибиране на ечемик - една от най-отговорните и нетърпящи отлагане дейности

Прибиране на ечемик - една от най-отговорните и нетърпящи отлагане дейности

Ечемикът може да се прибира едно- или двуфазно (съответно чрез пряко комбайниране или разделно). Решението се взима според състоянието на посева.

Качеството на зърното на фуражния ечемик зависи от прилаганата система на торене

Качеството на зърното на фуражния ечемик зависи от прилаганата система на торене

Поради това, че се прибира рано, ечемикът е подходящ предшественик за много втори култури, главно за царевица за силаж или подходяща следжътвена смеска.

Климатът у нас е изключително благоприятен за отглеждане на ечемик

Климатът у нас е изключително благоприятен за отглеждане на ечемик

Ечемикът е зърнена фуражна култура с големи продуктивни възможности. Изискванията на ечемика към водата са по-малки в сравнение с останалите зърнени житни култури.

Икономически важни неприятели по люцерната

Икономически важни неприятели по люцерната

Двадесет и четири точковата калинка е най-опасният неприятел по люцерната у нас. Възрастните насекоми и ларвите им изгризват удължени ивици по листата, без да засягат долния епидермис.

Прибиране на люцерната

Прибиране на люцерната

Люцерната се коси във фаза начало до пълен цъфтеж. Когато целта е производство на сенно брашно, тя се прибира във фаза бутонизация (образуване на цветните пъпки).