Лимец - еднозърнест и двузърнест

Лимец - еднозърнест и двузърнест

Културният еднозърнест лимец се отличава от дивите лимеци с по-широките си и по-дълги класове. Те са плътни, силно сплеснати, с тясна лицева и широка двуредна част.

Кръвното просо може да намали добивите с 20%

Кръвното просо може да намали добивите с 20%

Крърното просо произхожда от Европа. Разпространено е в целия свят. Обхваща районите до 50° северна и 40° южна ширина. Известно е като плевел в 56 страни.

Червено житно комарче - основни причини за масовото му намножаване

Червено житно комарче - основни причини за масовото му намножаване

В нашата страна червеното житно комарче има повсеместно разпространение, преди всичко в Североизточна България. Напада пшеницата, ечемика, овеса, ръжта и житните треви след фаза братене.

Мерки за преодоляване на повредите по овощните дървета от градушки

Мерки за преодоляване на повредите по овощните дървета от градушки

За преодоляване повредите по овощните дървета от градушките, при избора на мероприятия, трябва да се вземат под внимание фенофазите на развитие, възрастта на дърветата и степента на нанесен

Зелената и сивата кощрява заплевеляват главно житните култури

Зелената и сивата кощрява заплевеляват главно житните култури

Зелената кощрява има европейски произход, а сивата  - тропичен. Разпространени са в районите с умерен климат на Европа, Азия, Южна и Северна Америка и Австралия.

Видовете спореж конкурират сериозно културните растения

Видовете спореж конкурират сериозно културните растения

В света има повече от 1200 вида спореж. Някои от тях съдържат силно отровни алкалоиди от групата на пиролизидините. У нас се срещат няколко вида, които имат голямо значение за селското стоп

Житната листозавивачка в най-висока плътност се среща в Североизточна България

Житната листозавивачка в най-висока плътност се среща в Североизточна България

Житната листозавивачка е полифаг и вреди по пшеницата, ечемика, ръжта, овеса, люцерна, грах, роза, френския райграс, пирея и др.

Полската повитица заплевелява голям брой култури

Полската повитица заплевелява голям брой култури

Полската поветица е многогодишен кореновоиздънков вид. Стъблата й са тънки, увиващи се или стелещи се, дълги до 3 м. Листата са стрелксвидно-сърцевидни.

Определяне на срока за прибиране на пшеницата

Определяне на срока за прибиране на пшеницата

Срокът за прибиране на пшеницата може да се определи правилно само при добро познаване на биологичните процеси и измененията на зърното през периода на узряването.

Обикновена полевка - икономически важен неприятел по пшеницата у нас

Обикновена полевка - икономически важен неприятел по пшеницата у нас

Заплевеляването на царевичните и слънчогледовите посеви, както и други биотични и абиотични фактори допринасят за нарастване на броя на колониите от полевката в пшеничените посеви.

Орловата папрат е опасен плевел за зимна пшеница и овеса

Орловата папрат е опасен плевел за зимна пшеница и овеса

Орловата папрат у нас се среща от морския бряг до горната граница на нивите и ливадите в планинските и в предпланинските места и е най-широко разпространена от всички видове папрат.

Тученица - важен плевел в зеленчуковите и овощните градини

Тученица - важен плевел в зеленчуковите и овощните градини

В окопните култури плевелът трябва редовно да се премахва чрез окопаване. Чрез ранната дълбока оран се унищожават растенията, развили се след прибирането на предшественика.

Паламидата расте на всички типове почви

Паламидата расте на всички типове почви

Паламидата у нас заплевелява житните със слята повърхност, царевицата, цвеклото и другите окопни култури, лозята, овощните насаждения, ливадите, пасищата и др.

Слънчоглед - особености в растежа и развитието

Слънчоглед - особености в растежа и развитието

През първите 15-20 дни след поникването надземната част на растенията се развива бавно, за сметка на кореновата система, която за този период се разраства вертикално до 40 cm.

Предсеитбена обработка на почвата намалява внасянето на пестициди

Предсеитбена обработка на почвата намалява внасянето на пестициди

Едно култивиране на почвата преди сеитбата на късни култури засилва дейността на хищните почвобитаващи насекоми и на птиците, намалява 2-3 пъти броя на ларвите на житните бръмбари.